skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 52  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Greek xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Η διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (TTIP) προς μια εμπορική συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ : τα οφέλη της ΤΤΙΡ.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Η διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (TTIP) προς μια εμπορική συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ : τα οφέλη της ΤΤΙΡ.

European Commission ; Directorate-General for Trade

ISBN: 978-92-79-46667-0 ; DOI: 10.2781/69050

Toàn văn sẵn có

2
Η διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (TTIP) : προς μια εμπορική συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ : τα οφέλη της ΤΤΙΡ.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Η διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (TTIP) : προς μια εμπορική συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ : τα οφέλη της ΤΤΙΡ.

European Commission ; Directorate-General for Trade

ISBN: 978-92-79-46669-4 ; DOI: 10.2781/561544

Toàn văn sẵn có

3
Οι 10 πιο διαδεδομένοι μύθοι για την TTIP : μύθοι και πραγματικότητα.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Οι 10 πιο διαδεδομένοι μύθοι για την TTIP : μύθοι και πραγματικότητα.

European Commission ; Directorate-General for Trade

ISBN: 978-92-79-58478-7 ; DOI: 10.2781/535737

Toàn văn sẵn có

4
Οι 10 πιο διαδεδομένοι μύθοι για την TTIP μύθοι και πραγματικότητα.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Οι 10 πιο διαδεδομένοι μύθοι για την TTIP μύθοι και πραγματικότητα.

European Commission ; Directorate-General for Trade

ISBN: 978-92-79-58449-7 ; DOI: 10.2781/4975

Toàn văn sẵn có

5
Οι 10 πιο διαδεδομένοι μύθοι για την TTIP μύθοι και πραγματικότητα.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Οι 10 πιο διαδεδομένοι μύθοι για την TTIP μύθοι και πραγματικότητα.

European Commission ; Directorate-General for Trade

ISBN: 978-92-79-46843-8 ; DOI: 10.2781/467274

Toàn văn sẵn có

6
Αποκρυπτογραφώντας την TTIP : Η διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (TTIP), προς μια εμπορική συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ : επισκόπηση και κατανοητός οδηγός ανά κεφάλαιο.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu
7
Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP) ευκαιρίες για μικρές και μεσαίες επιχειρήσει.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP) ευκαιρίες για μικρές και μεσαίες επιχειρήσει.

European Commission ; Directorate-General for Trade

ISBN: 978-92-79-50227-9 ; DOI: 10.2781/121606

Toàn văn sẵn có

8
Αποκρυπτογραφώντας την TTIP Η διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (TTIP), προς μια εμπορική συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ : επισκόπηση και κατανοητός οδηγός ανά κεφάλαιο.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu
9
Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP) : ευκαιρίες για μικρές και μεσαίες επιχειρήσει.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP) : ευκαιρίες για μικρές και μεσαίες επιχειρήσει.

European Commission ; Directorate-General for Trade

ISBN: 978-92-79-50230-9 ; DOI: 10.2781/898254

Toàn văn sẵn có

10
Αποκρυπτογραφώντας την TTIP : Η διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (TTIP), προς μια εμπορική συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ : επισκόπηση και κατανοητός οδηγός ανά κεφάλαιο.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu
11
Αποκρυπτογραφώντας την TTIP Η διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (TTIP), προς μια εμπορική συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ : επισκόπηση και κατανοητός οδηγός ανά κεφάλαιο.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu
12
Δέκα προτεραιότητες για την Ευρώπη
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Δέκα προτεραιότητες για την Ευρώπη

European Commission ; Directorate-General for Communication

ISBN: 978-92-79-49433-8 ; DOI: 10.2775/277622

Toàn văn sẵn có

13
Δέκα προτεραιότητες για την Ευρώπη.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Δέκα προτεραιότητες για την Ευρώπη.

European Commission ; Directorate-General for Communication

ISBN: 978-92-79-49457-4 ; DOI: 10.2775/873213

Toàn văn sẵn có

14
Krētē: monthly publication of the Pancretan Association of America - 2008
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Krētē: monthly publication of the Pancretan Association of America - 2008

Pan-Cretan Association of America

ISSN: 1090-8501

Toàn văn sẵn có

15
Krētē: monthly publication of the Pancretan Association of America - 2008 Jul./Aug
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Krētē: monthly publication of the Pancretan Association of America - 2008 Jul./Aug

Pan-Cretan Association of America

ISSN: 1090-8501

Toàn văn sẵn có

16
Krētē: monthly publication of the Pancretan Association of America - 2007 Jun
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Krētē: monthly publication of the Pancretan Association of America - 2007 Jun

Pan-Cretan Association of America

ISSN: 1090-8501

Toàn văn sẵn có

17
Krētē: monthly publication of the Pancretan Association of America - 2006/2007 Dec./Jan
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Krētē: monthly publication of the Pancretan Association of America - 2006/2007 Dec./Jan

Pan-Cretan Association of America

ISSN: 1090-8501

Toàn văn sẵn có

18
Krētē: monthly publication of the Pancretan Association of America - 2005 Oct
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Krētē: monthly publication of the Pancretan Association of America - 2005 Oct

Pan-Cretan Association of America

ISSN: 1090-8501

Toàn văn sẵn có

19
Greece
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Greece

United States ; United States ; United States ; United States

1990 no.56

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Defense and economic cooperation: agreement between the United States of America and Greece signed at Athens September 8, 1983
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defense and economic cooperation: agreement between the United States of America and Greece signed at Athens September 8, 1983

Greece; United States ; United States

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 52  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1953  (17)
 2. 1953đến1984  (5)
 3. 1985đến1989  (7)
 4. 1990đến2005  (6)
 5. Sau 2005  (17)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Tạp chí  (27)
 2. Sách  (25)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (34)
 2. French  (5)
 3. Danish  (5)
 4. Dutch  (5)
 5. Italian  (3)
 6. German  (3)
 7. Latin  (1)
 8. Portuguese  (1)
 9. Spanish  (1)
 10. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...