skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Greek xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical social work professionalization perspectives among mental health social workers

Karpetis, George

European Journal of Social Work, 15 March 2014, Vol.17(2), p.293-305 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-1457 ; E-ISSN: 1468-2664 ; DOI: 10.1080/13691457.2013.802664

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deltio Kentrou Mikrasiatikon Spoudon, Vol.12 1997-1998.(Review)

Stewart, Charles

Middle Eastern Studies, April, 2000, Vol.36(2), p.206 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3206

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring the unknown aspects of Roma community in Cyprus and the role of social work practice

Panayiotopoulos, Christos ; Zachariades, Agamemnonas

European Journal of Social Work, 17 June 2016, p.1-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-1457 ; E-ISSN: 1468-2664 ; DOI: 10.1080/13691457.2016.1188773

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Lysistrata.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lysistrata.

E-ISBN 9780929587578

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Negotiating motherhood as a refugee: experiences of loss, love, survival and pain in the context of forced migration

Kelly, Aisling ; Nel, Pieter W. ; Nolte, Lizette

European Journal of Psychotherapy & Counselling, 02 July 2016, Vol.18(3), p.252-270 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-2537 ; E-ISSN: 1469-5901 ; DOI: 10.1080/13642537.2016.1214160

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

POLYGLOT PERSPECTIVES

Herzfeld, Michael

Anthropological Quarterly, Winter 2009, Vol.82(1), pp.311-330 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00035491 ; E-ISSN: 15341518

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
The epigraphy of death studies in the history and society of Greece and Rome
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The epigraphy of death studies in the history and society of Greece and Rome

Oliver, G. J

E-ISBN 0853239150 ; E-ISBN 9780853239154 ; E-ISBN 9781846313042

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
The goths in the fourth century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The goths in the fourth century

Heather, Peter

E-ISBN 0853234264 ; E-ISBN 9780853234265 ; E-ISBN 9781846313226

Toàn văn không sẵn có

9
The Greek Language in the Digital Age
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Greek Language in the Digital Age

Rehm, Georg ; Uszkoreit, Hans

Series ISSN: 2194-1416 ; ISBN: 978-3-642-28935-4 ; E-ISBN: 978-3-642-28936-1 ; DOI: 10.1007/978-3-642-28936-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (2)
 2. 2000đến2008  (2)
 3. 2009đến2011  (1)
 4. 2012đến2014  (2)
 5. Sau 2014  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (4)
 2. Sách  (4)
 3. Bình xét khoa học  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (2)
 2. Latin  (2)
 3. Italian  (1)
 4. Gothic  (1)
 5. Spanish  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Herzfeld, Michael
 2. Nolte, Lizette
 3. Oliver, G. J
 4. Oliver, Graham
 5. Zachariades, Agamemnonas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...