skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Journalism xóa Ngôn ngữ: German xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review: Didier Fassin (Ed.) (2017). If Truth Be Told: The Politics of Public Ethnography

Hastings, Colin ; Comer, Leigha ; Mykhalovskiy, Eric

Forum : Qualitative Social Research, Vol.19(2) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14385627

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kommunikations- und Medienwissenschaft in datengetriebenen Zeiten

Hepp, Andreas

Publizistik, 2016, Vol.61(3), pp.225-246 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-4006 ; E-ISSN: 1862-2569 ; DOI: 10.1007/s11616-016-0263-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Mass media and historical change Germany in international perspective, 1400 to the present
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mass media and historical change Germany in international perspective, 1400 to the present

Bösch, Frank

E-ISBN 1782386254 ; E-ISBN 1782386262 ; E-ISBN 9781782386254 ; E-ISBN 9781782386261

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Narrating the Double Helix: The Immigrant-Professional Biography of a Russian Journalist in Israel

Elias, Nelly ; Lerner, Julia

Forum : Qualitative Social Research, 2012, Vol.13(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14385627

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Dreaming: Critical Perspectives on a Media Training Program for Emerging Democracies

Miglena Mantcheva Sternadori

Forum : Qualitative Social Research, 2010, Vol.11(3) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14385627

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transculturality as a Perspective: Researching Media Cultures Comparatively

Hepp, Andreas

Forum : Qualitative Social Research, 2009, Vol.10(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14385627

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Creating a public people and press in Meiji Japan
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creating a public people and press in Meiji Japan

Huffman, James L

E-ISBN 0824818822 ; E-ISBN 9780824818821

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (1)
 2. 2009đến2009  (1)
 3. 2010đến2011  (1)
 4. 2012đến2015  (2)
 5. Sau 2015  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (5)
 2. Sách  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...