skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 25  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Chủ đề: Minority Rights xóa Ngôn ngữ: German xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two Campaigns to Strengthen United Nations Mechanisms on Minority Rights

Ramsay, Kathryn ; Chapman, Chris

International Journal on Minority and Group Rights, 2011, Vol.18(2), pp.185-199 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/157181111X565657

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Framework Convention for the Protection of National Minorities and the Development of a 'Generic' Approach to the Protection of Minority Rights in Europe?

Craig, Elizabeth

International Journal on Minority and Group Rights, 2010, Vol.17(2), pp.307-325 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/157181110X495917

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Critical Appraisal of EU Governance for the Protection of Minority Rights

Ahmed, Tawhida

International Journal on Minority and Group Rights, 2010, Vol.17(2), pp.265-285 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/157181110X495890

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Caste Discrimination and Minority Rights: The Case of India's Dalits

Waughray, Annapurna

International Journal on Minority and Group Rights, 2010, Vol.17(2), pp.327-353 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/157181110X495926

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority rights after EU enlargement: A comparison of antigay politics in Poland and Latvia

Conor O'Dwyer ; Katrina Z S Schwartz

Comparative European Politics, 2010, Vol.8(2), p.220 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1472-4790 ; E-ISSN: 1740-388X ; DOI: 10.1057/cep.2008.31

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE COUNCIL OF EUROPE. CONDITIONS FOR MINORITY RIGHTS. CASE STUDY: THE ROMANIAN LAW FOR MINORITIES/DER EUROPARAT. BEDINGUNGEN FUR MINDERHEITENRECHTE. FALLSTUDIE: DAS RUMANISCHE MINDERHEITENGESETZ

Salageanu, Romana

Studia Europaea, 2015, Vol.60(2), p.39(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1224-8746

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joining Forces or Reinventing the Wheel? The EU and the Protection of National Minorities

Guliyeva, Gulara

International Journal on Minority and Group Rights, 2010, Vol.17(2), pp.287-305 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/157181110X495908

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Der Kult der Minderheitensprachen
The cult of minority languages

Gerhards, Jürgen

Leviathan, 2011, Vol.39(2), pp.165-186 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0340-0425 ; E-ISSN: 1861-8588 ; DOI: 10.1007/s11578-011-0118-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direito das Minorias Interpretado: o compromisso

Argemiro Cardoso Moreira Martins

Sequência: Estudos Juridicos e Politicos, 01 December 2011, Vol.32(63), pp.319-352 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0101-9562 ; E-ISSN: 2177-7055

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mehrheitstyrannei durch Volksentscheide?
Majority tyranny due to popular votes?

Vatter, Adrian ; Danaci, Deniz

Politische Vierteljahresschrift, 2010, Vol.51(2), pp.205-222 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3470 ; E-ISSN: 1862-2860 ; DOI: 10.1007/s11615-010-0019-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

European standards of minority protections - from conditionality to limitation: Case of Croatia

Stanković-Pejnović Vesna

Filozofija i Društvo, 01 January 2010, Vol.21(2), pp.145-166

ISSN: 0353-5738 ; DOI: 10.2298/FID1002145S

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Der Europaische Minderheitenbegriff Entwicklung und Wirkung. Teil 1

Künnecke, Arndt

Jurisprudencija, 2013, Vol.20(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13926195

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The European Concept of Minorities. Development and Impact (Part II)

Künnecke, Arndt

Jurisprudencija, 2014, Vol.21(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13926195

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Power of Words? NGO Engagement in the Working Group on Minorities

Schweizer, Natalie

International Journal on Minority and Group Rights, 2011, Vol.18(2), pp.161-184 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/157181111X565648

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethno-Mobilisation and its Consequences in Croatia

Petričušić, Antonija

Southeastern Europe, 2011, Vol.35(1), pp.39-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-4467 ; E-ISSN: 1876-3332 ; DOI: 10.1163/187633311X545670

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hungarian-Romanian Political Relations in Northern Transylvania between 1940 and 1944 from the Perspective of the Transylvanian Party

János Kristóf Murádin

Prague Papers on the History of International Relations, 01 June 2016, Issue 1, pp.72-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1803-7356 ; E-ISSN: 2336-7105

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking territorial autonomy

Barter, Shane Joshua

Regional Studies, 01 February 2018, Vol.52(2), pp.298-309 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-3404 ; E-ISSN: 1360-0591 ; DOI: 10.1080/00343404.2017.1366651

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Romi v Evropi, ljudstvo brez doma in brez groba

Vera Klopčič

Ars & Humanitas, 01 December 2010, Vol.4(1-2), pp.183-202 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1854-9632 ; E-ISSN: 2350-4218 ; DOI: 10.4312/ars.4.1-2.183-202

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The International Protection Regime for Minorities, the Aftermath of the 2008 Financial Crisis and the EU: New Challenges for Non-State Actors

Ruzza, Carlo

International Journal on Minority and Group Rights, 2011, Vol.18(2), pp.219-234 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/157181111X565675

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Promoting language rights as fundamental individual rights: France as a model

Oakes, Leigh

French Politics, April 2011, Vol.9(1), pp.50-68 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1476-3427

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 25  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2011  (9)
 2. 2011đến2011  (9)
 3. 2012đến2012  (1)
 4. 2013đến2014  (2)
 5. Sau 2014  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (23)
 2. Lithuanian  (2)
 3. Slovenian  (1)
 4. Chinese  (1)
 5. French  (1)
 6. Spanish  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Künnecke, Arndt
 2. Dzankic, Jelena
 3. Ahmed, Tawhida
 4. Schweizer, Natalie
 5. Altenhoener, Charlotte

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...