skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Ngôn ngữ: German xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The silent revolution changing values and political styles among western publics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The silent revolution changing values and political styles among western publics

Inglehart, Ronald

ISBN: 0691075859 ; ISBN: 0691100381

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
A theory of imperialism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A theory of imperialism

Patnaik, Utsa; Patnaik, Prabhat ; Harvey, David ; Bilgrami, Akeel

ISBN: 9780231179799 ; ISBN: 9780231179782

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
The new maids transnational women and the care economy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The new maids transnational women and the care economy

Lutz, Helma; Shannon, Deborah

ISBN: 1848132875 ; ISBN: 9781848132870 ; ISBN: 1848132883 ; ISBN: 9781848132887

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Pacific strife the great powers and their political and economic rivalries in Asia and the Western Pacific 1870-1914
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pacific strife the great powers and their political and economic rivalries in Asia and the Western Pacific 1870-1914

Dijk, Kees van

E-ISBN 9789048516193 ; E-ISBN 9789089644206

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Diaspora, Development, and Democracy - The Domestic Impact of International Migration from India
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diaspora, Development, and Democracy - The Domestic Impact of International Migration from India

Kapur, Devesh

ISBN: 9780691162119 ; ISBN: 0691162115 ; E-ISBN: 9781400835089

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
A necessary engagement Reinventing america's relations with the muslim world (princeton studies in muslim politics)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A necessary engagement Reinventing america's relations with the muslim world (princeton studies in muslim politics)

Nakhleh, Emile A.

E-ISBN 1400829984 ; E-ISBN 9780691135250

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Constitutional Patriotism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constitutional Patriotism

Müller, Jan-Werner

ISBN: 9780691118598 ; ISBN: 0691118590 ; E-ISBN: 9781400828081

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (2)
 2. 2010đến2010  (1)
 3. 2011đến2013  (1)
 4. 2014đến2015  (2)
 5. Sau 2015  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ronald Inglehart
 2. Inglehart, Ronald
 3. Dijk, Kees Vanmmnmmverfasserin
 4. Kapur, Devesh
 5. Nakhleh, Emile

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...