skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Ngôn ngữ: Italian xóa Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa Ngôn ngữ: German xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Planktonic Marine Flagellates-Chapter 5
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Planktonic Marine Flagellates-Chapter 5

Throndsen, Jahn

Identifying Marine Phytoplankton, Chapter 5, pp.591-729

ISBN: 978-0-12-693018-4 ; DOI: 10.1016/B978-012693018-4/50007-0

Toàn văn không sẵn có

2
Heat treatment-29
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heat treatment-29

Gestwa, W. ; Przylecka, M. ; MacKenzie, D.S. ; Pye, D. ; Totten, G.E.

Smithells Metals Reference Book, Chapter 29, pp.1-83

ISBN: 978-0-7506-7509-3 ; DOI: 10.1016/B978-075067509-3/50032-4

Toàn văn không sẵn có

3
The Autonomic Nervous System of Avian Species-Chapter 7
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Autonomic Nervous System of Avian Species-Chapter 7

Kuenzel, Wayne J.

Sturkie's Avian Physiology, Chapter 7, pp.101-122

ISBN: 978-0-12-747605-6 ; DOI: 10.1016/B978-012747605-6/50008-0

Toàn văn không sẵn có

4
The Topological Work of Henri Poincaré-Chapter 6
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Topological Work of Henri Poincaré-Chapter 6

Sarkaria, K.S.

History of Topology, Chapter 6, pp.123-167

ISBN: 978-0-444-82375-5 ; DOI: 10.1016/B978-044482375-5/50007-9

Toàn văn không sẵn có

5
Point-Line Spaces Related to Buildings-Chapter 12
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Point-Line Spaces Related to Buildings-Chapter 12

Cohen, Arjeh M.

Handbook of Incidence Geometry, Chapter 12, pp.647-737

ISBN: 978-0-444-88355-1 ; DOI: 10.1016/B978-044488355-1/50014-1

Toàn văn không sẵn có

6
Acquired Aphasia in Bilingual Speakers-15
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acquired Aphasia in Bilingual Speakers-15

Paradis, Michel

Acquired Aphasia, Chapter 15, pp.531-549

ISBN: 978-0-12-619322-0 ; DOI: 10.1016/B978-012619322-0/50018-X

Toàn văn không sẵn có

7
Parasitic Diseases-Chapter 3
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parasitic Diseases-Chapter 3

Toft, John D. ; Eberhard, Mark L.

Nonhuman Primates in Biomedical Research, Chapter 3, pp.111-205

ISBN: 978-0-12-088665-4 ; DOI: 10.1016/B978-012088665-4/50005-1

Toàn văn không sẵn có

8
Skeletal Disorders Characterized By Osteosclerosis or Hyperostosis-Chapter 24
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Skeletal Disorders Characterized By Osteosclerosis or Hyperostosis-Chapter 24

Whyte, Michael P.

Metabolic Bone Disease and Clinically Related Disorders, Chapter 24, pp.697,X-738,X

ISBN: 978-0-12-068700-8 ; DOI: 10.1016/B978-012068700-8/50025-6

Toàn văn không sẵn có

9
Cerebellum and Brainstem-8
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cerebellum and Brainstem-8

Schmahmann, Jeremy D.

Brain Mapping: The Systems, Chapter 8, pp.207-259

ISBN: 978-0-12-692545-6 ; DOI: 10.1016/B978-012692545-6/50010-6

Toàn văn không sẵn có

10
Flatworms-6:Turbellaria and nemertea
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flatworms-6:Turbellaria and nemertea

Kolasa, Jurek

Ecology and Classification of North American Freshwater Invertebrates, Chapter 6, pp.155-180

ISBN: 978-0-12-690647-9 ; DOI: 10.1016/B978-012690647-9/50007-7

Toàn văn không sẵn có

11
Annelida-13:Euhirudinea and acanthobdellidae
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annelida-13:Euhirudinea and acanthobdellidae

Davies, Ronald W. ; Govedich, Fredric R.

Ecology and Classification of North American Freshwater Invertebrates, Chapter 13, pp.465-504

ISBN: 978-0-12-690647-9 ; DOI: 10.1016/B978-012690647-9/50014-4

Toàn văn không sẵn có

12
Cholinergic Basal Forebrain Systems in the Primate Central Nervous System-19:Anatomy, Connectivity, Neurochemistry, Aging, Dementia, and Experimental Therapeutics
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cholinergic Basal Forebrain Systems in the Primate Central Nervous System-19:Anatomy, Connectivity, Neurochemistry, Aging, Dementia, and Experimental Therapeutics

Mufson, Elliott J. ; Kordower, Jeffrey H.

Functional Neurobiology of Aging, Chapter 19, pp.243-281

ISBN: 978-0-12-351830-9 ; DOI: 10.1016/B978-012351830-9/50021-4

Toàn văn không sẵn có

13
Discovery of New Macrolides-Chapter 1
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discovery of New Macrolides-Chapter 1

Shiomi, Kazuro ; Ōmura, Satoshi

Macrolide Antibiotics, Chapter 1, pp.1-56

ISBN: 978-0-12-526451-8 ; DOI: 10.1016/B978-012526451-8/50002-3

Toàn văn không sẵn có

14
Peripheral Motor System-Chapter 5
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peripheral Motor System-Chapter 5

Gandevia, Simon C. ; Burke, David

The Human Nervous System, Chapter 5, pp.113-133

ISBN: 978-0-12-547626-3 ; DOI: 10.1016/B978-012547626-3/50006-5

Toàn văn không sẵn có

15
Cardiovascular systemic lupus erythematosus-31
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cardiovascular systemic lupus erythematosus-31

Petri, Michelle

Systemic Lupus Erythematosus, Chapter 31, pp.913-942

ISBN: 978-0-12-433901-9 ; DOI: 10.1016/B978-012433901-9/50034-X

Toàn văn không sẵn có

16
The Perception of Speech-Chapter 7
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Perception of Speech-Chapter 7

Pardo, Jennifer S. ; Remez, Robert E.

Handbook of Psycholinguistics, Chapter 7, pp.201-248

ISBN: 978-0-12-369374-7 ; DOI: 10.1016/B978-012369374-7/50008-0

Toàn văn không sẵn có

17
Cytology of the Testis and Intrinsic Control Mechanisms-Chapter 18
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cytology of the Testis and Intrinsic Control Mechanisms-Chapter 18

Kerr, J.B. ; Loveland, K.L. ; O'Bryan, M.K. ; de Kretser, D.M.

Knobil and Neill's Physiology of Reproduction, Chapter 18, pp.827-947

ISBN: 978-0-12-515400-0 ; DOI: 10.1016/B978-012515400-0/50023-3

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (1)
 2. 1998đến1999  (3)
 3. 2000đến2000  (1)
 4. 2001đến2003  (4)
 5. Sau 2003  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (15)
 2. Spanish  (3)
 3. Polish  (2)
 4. Portuguese  (2)
 5. Russian  (1)
 6. Serbian  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Govedich, Fredric R.
 2. Sarkaria, K.S.
 3. Totten, G.E.
 4. Gestwa, W.
 5. Davies, Ronald W.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...