skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Cơ sở dữ liệu: Sage Publications (CrossRef) xóa Ngôn ngữ: German xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

REVIEW ESSAY: Respect and toleration reconsidered (Under consideration: Rainer Forst's Toleranz im Konflikt: Geschichte, Gehalt, und Gegenwart eines umstrittenen Begriffs (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2003) (English translation forthcoming, Cambridge University Press))

Paetzold, Heinz

Philosophy & Social Criticism, October 2008, Vol.34(8), pp.941-954 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0191-4537 ; E-ISSN: 1461-734X ; DOI: 10.1177/0191453708094731

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The multicultural controversy.(Editorial)

Bullock, Roger

Adoption & Fostering, Spring, 2011, Vol.35(1), p.2(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-5759

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bittersweet China: new discourses of hardship and social organisation.(Report)

Griffiths, Michael B. ; Zeuthen, Jesper

Journal of Current Chinese Affairs, 2014, Vol.43(4), p.143(32) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1868-1026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surviving corruption in Brazil: Lula's and Dilma's success despite corruption allegations, and its consequences/Sobrevivir la corrupcion en Brasil: el exito de Lula y Dilma tras las acusaciones de corrupcion y sus consecuencias.(Report)

Balan, Manuel

Journal of Politics in Latin America, 2014, Vol.6(3), p.67(27) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1868-4890

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mammal Depletion Processes as Evidenced From Spatially Explicit and Temporal Local Ecological Knowledge

van Vliet, Nathalie ; Muhindo, Jonas ; Kambale Nyumu, Jonas ; Mushagalusa, Olivier ; Nasi, Robert

Tropical Conservation Science, September 2018, Vol.11 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1940-0829 ; DOI: 10.1177/1940082918799494

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. Portuguese  (1)
 2. French  (1)
 3. Spanish  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Muhindo, J
 2. Nyumu, Jk
 3. Balan, Manuel
 4. Mushagalusa, Olivier
 5. Paetzold, Heinz

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...