skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yong xóa Chủ đề: Alloys xóa Ngôn ngữ: German xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METALLNANOPARTIKEL-DEKORIERTE NANORÖHREN ZUR GASMESSUNG
NANOTUBES DÉCORÉS DE NANOPARTICULES MÉTALLIQUES POUR LA DÉTECTION DE GAZ
GAS SENSOR COMPRISING METAL NANOPARTICLE-DECORATED CARBON NANOTUBES AND METHOD OF PRODUCING METAL NANOPARTICLE-DECORATED CARBON NANOTUBES

Iftime, Gabriel ; Smith, Clinton ; Schwartz, David Eric ; Zhang, Yong ; Vedharathinam, Vedasri

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...