skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: German xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Drohungen und Psychiatrie

Haller, Reinhard

Psychiatrie und Psychotherapie, 2011, Vol.7(3), pp.84-89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1614-7189 ; E-ISSN: 1864-581X ; DOI: 10.1007/s11326-011-0163-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Firm-NGO collaborations

Graf, Nicco F. S. ; Rothlauf, Franz

Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 2012, Vol.82(Supplement 6), pp.103-125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0044-2372 ; E-ISSN: 1861-8928 ; DOI: 10.1007/s11573-012-0628-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Der gesellschaftlich-kulturelle Kontext der aktuellen Gefährdungen für...die religiöse Erziehung und Bildung in der Familie

Stala, Józef

The Person and the Challenges. The Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II, 2013, Vol.3(1), pp.251-266 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2083-8018 ; E-ISSN: 2391-6559

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THREATS OF ECONOMIC SECURITY AND THE MEANS OF THEIR NEUTRALIZATION

L. Pashnyuk

Vìsnik. Kiïvsʹkogo Nacìonalʹnogo Unìversitetu ìmenì Tarasa Ševčenka. Ekonomìka, 01 September 2013, Vol.9(151), pp.93-97 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1728-2667 ; E-ISSN: 2079-908X ; DOI: 10.17721/1728-2667.2013/151-10/20

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GLOBAL RISKS AND INSTRUMENTS OF ITS MINIMIZATION

O. Havryliuk

Vìsnik. Kiïvsʹkogo Nacìonalʹnogo Unìversitetu ìmenì Tarasa Ševčenka. Ekonomìka, 01 June 2014, Vol.7(160), pp.9-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1728-2667 ; E-ISSN: 2079-908X ; DOI: 10.17721/1728-2667.2014/160-7/2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ticking bomb: Speed, liberalism and ressentiment against the future

Glezos, Simon

Contemporary Political Theory, May 2011, Vol.10(2), pp.147-165 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14708914 ; E-ISSN: 14769336 ; DOI: 10.1057/cpt.2010.6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A case for re-inventory of Australia's plant pathogens

Tan, Y. P.

Persoonia - Molecular Phylogeny and Evolution of Fungi, December 2010, Vol.25(1), pp.50-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-5850

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bezpieczeństwo egzystencjalne i specyfika jego wybranych noetycznych zagrożeń

Zbigniew Danielewicz

Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie, 01 January 2016, Vol.23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1230-0780 ; DOI: 10.18276/skk.2016.23-19

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bundesweite Einführung eines Krankenhauskatasters in den Klinikalltag und bei Großschadens- und Bedrohungslagen
Nationwide implementation of a hospital resource register for daily trauma care, mass casualties and disasters

Lemke, H. ; Lenz, W. ; Schiffner, J. ; Lechleuthner, A. ; Hoffmann, R. ; Pennig, D. ; Schweigkofler, U. ; Bail, H.

Der Unfallchirurg, 2018, Vol.121(4), pp.339-346 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0177-5537 ; E-ISSN: 1433-044X ; DOI: 10.1007/s00113-018-0472-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Brown Threat: Post-9/11 conflations of Latina/os and Middle Eastern Muslims in the US American imagination

Rivera, Christopher

Latino Studies, Spring 2014, pp.44-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14763435 ; E-ISSN: 14763443 ; DOI: 10.1057/lst.2014.6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When online commentary turns into violence: The role of Twitter in slander against journalists in Colombia

Marta Milena Barrios ; Lina María Vega Estarita ; Luis M. Gil

Conflict & Communication Online, 01 April 2019, Vol.18(1), pp.1-16 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1618-0747

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IT-Security in der Energieautomatisierung
IT security in power distribution networks

Sauter, T. ; Treytl, A. ; Palensky, P.

e & i Elektrotechnik und Informationstechnik, 2005, Vol.122(5), pp.178-182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0932-383X ; E-ISSN: 1613-7620 ; DOI: 10.1007/BF03054083

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Legal Complexities of Hybrid Threats in the Arctic Region

Alaa Al-Aridi

Teisė, 01 September 2019, Vol.112

ISSN: 1392-1274 ; E-ISSN: 2424-6050 ; DOI: 10.15388/Teise.2019.112.6

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligence for an Age of Terror

Phythian, Mark

Political Science Quarterly, Vol.125(2), pp.324-325 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00323195 ; E-ISSN: 1538-165X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (13)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (1)
 2. 2010đến2010  (2)
 3. 2011đến2011  (2)
 4. 2012đến2013  (3)
 5. Sau 2013  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (13)
 2. Bình xét khoa học  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Stala, Józef
 2. Schweigkofler, U.
 3. Rothlauf, Franz
 4. Pennig, D
 5. Palensky, P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...