skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: German xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semiclassical trace formulae using coherent states

Mehlig, B ; Wilkinson, M; Wilkinson, M (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 4, 2000 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1002/1521-3889(200106)10:6/7<541::AID-ANDP541>3.0.CO;2-A

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GERÄT ZUR INTRADERMALEN VERABREICHUNG VON MEDIKAMENTEN

Gabel, B ; Wilkinson, M

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MIT EINEM VENTIL VERSEHENES GERÄT ZUR INTRADERMALEN VERABREICHUNG

Wilkinson, M ; Hwang, G

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Einfluß von auf die Morphologic und Antikörper-Bindungskapazität der Darmbakterien von zehn gesunden freiwilligen Probanden
The influence of Enterococcus faecalis on the morphology and the antibody-binding capacity of the intestinal bacteria of ten healthy human volunteers

Jansen, G. ; Deddens, B. ; Wilkinson, M. ; Waaij, D.

Infection, 1995, Vol.23(1), pp.46-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0300-8126 ; E-ISSN: 1439-0973 ; DOI: 10.1007/BF01710058

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

WELDING AT PRESSURES GREATER THAN ATMOSPHERIC PRESSURE AND AN APPARATUS THEREFOR

Wilkinson M

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Moving Children and Adolescents

Steinacker Jm ; Koubaa D ; Nielsen Hb ; Hannafin J ; Hiura M ; Poli P ; Smoljanovic T ; Wilkinson M ; Zupet P ; Lacoste A ; Ackerman Ke

Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin, 01 March 2019, Vol.98(2), pp.83-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0344-5925 ; E-ISSN: 2510-5264 ; DOI: 10.5960/dzsm.2019.368

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMPROVED KNITTED SOCK

Wilkinson M ; Patten M ; Lee J

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMPROVED KNITTED SOCK

Wilkinson M ; Lee J ; Patten M

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blutsammelvorrichtung mit Nadelschutz

Bressler, Peter ; Wilkinson, M ; Livanos, Stefanie ; Swenson, Kirk D ; Hwang, Charles G

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ETFERDIGT, TORKAT MEN ICKE HART DIETFODER FOR OPTIMERING AV EGGVITEOMSETTNINGEN AVSETT FOR HUNDAR OCH KATTER

Menzi R ; Pernod R ; Wilkinson M

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1982  (1)
 2. 1982đến1994  (3)
 3. 1995đến1999  (1)
 4. 2000đến2007  (4)
 5. Sau 2007  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (7)
 2. Bài báo  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wilkinson, M.
 2. Wilkinson M
 3. Lee J
 4. Patten M
 5. Mehlig, B.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...