skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: German xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ÄTZKAMMERN MIT PLASMA DICHTE UND GERINGER KONTAMINATION UND HERSTELLUNGSVERFAHREN DERSELBEN

Wicker, E ; Maraschin, A ; Kennedy, S

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

HERSTELLUNGSVORRICHTUNG FÜR HALBLEITER MIT KERAMISCHER FLIESENAUSKLEIDUNG

Kennedy, S ; Maraschin, A ; Hubacek, S

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERFAHREN UND GERAET ZUR UEBERWACHUNG VON NIEDERSCHLAEGE AUF DER INNENOBERFLAECHE EINER PLASMABARBEITUNGSKAMMER

Kennedy, S ; Lamm, J ; Wicker, E ; Maraschin, A

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANLAGE ZUM VERMINDERN DER POLYMER - ABSCHEIDUNG AUF EINEM SUBSTRATTRÄGER

Kennedy, S ; Wicker, E ; Maraschin, A ; Cook, M ; Schoepp, M

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR TEMPERATURREGELUNG IN EINER PLASMA-BEHANDLUNGSKAMMER

Wicker, E ; Cook, M ; Maraschin, A ; Kennedy, S ; Benjamin, Neil

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Maraschin, A
  2. Kennedy, S
  3. Wicker, E
  4. Cook, M
  5. Schoepp, M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...