skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 24.434.717  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: German xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forschung

ISSN0172-1518

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal für Mineralstoffwechsel

ISSN1023-7763

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

GIT

ISSN0016-3538

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemie Technik

ISSN0340-9961

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

chemie-anlagen + verfahren

ISSN0009-2800

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemie der Erde

ISSN0009-2819

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

LaboratoriumsMedizin

ISSN0342-3026

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

CITplus

ISSN1436-2597

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Process worldwide

ISSN1619-9073

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zentralblatt für Hygiene und Umweltmedizin

ISSN0934-8859

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zentralblatt für Bakteriologie

ISSN0934-8840

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mathematica Bohemica

ISSN0862-7959

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rechtsmedizin

ISSN0937-9819

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical Neuroradiology / Klinische Neuroradiologie

ISSN0939-7116

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pharmaceutica Acta Helvetiae

ISSN0031-6865

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Naturwissenschaftliche Rundschau : Wöchentliche Berichte über die Fortschritte auf dem Gesamtgebiete der Naturwissenschaften

ISSN0178-1049

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ultrafast intersystem crossing dynamics in uracil unravelled by ab initio molecular dynamics

Richter, Martin ; Mai, Sebastian ; Marquetand, Philipp ; González, Leticia

Physical chemistry chemical physics : PCCP, 28 November 2014, Vol.16(44), pp.24423-36 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1463-9084 ; PMID: 25301389 Version:1 ; DOI: 10.1039/c4cp04158e

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Umpolung of methylenephosphonium ions in their manganese half-sandwich complexes and application to the synthesis of chiral phosphorus-containing ligand scaffolds

Valyaev, Dmitry A ; Filippov, Oleg A ; Lugan, Noël ; Lavigne, Guy ; Ustynyuk, Nikolai A

Angewandte Chemie International Edition, 2015, Vol.127(21), pp.6413-6417 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1433-7851 ; E-ISSN: 1521-3773 ; DOI: 10.1002/ange.201501256

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aromatic rings and aromatic rods: Nonplanar character of an indeno-dehydro 14 annulene

Cocq, Kévin ; Saffon-Merceron, N ; Poater, A ; Maraval, V ; Chauvin, R

SYNLETT, 2016, Vol.27(14), pp.2105-2112 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0936-5214 ; E-ISSN: 1437-2096 ; DOI: 10.1055/s-0035-1562720

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

O-Ethyl-S-(1,2,2,2-Tetrafluoroethyl)-Dithiocarbonate: A Convenient Reagent for the Generation and Capture of 1,2,2,2-Tetra­fluoroethyl Radicals

Clemente-Tejeda, David ; Zard, Samir

SYNLETT, December 2015, Vol.27(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0936-5214 ; E-ISSN: 1437-2096 ; DOI: 10.1055/s-0035-1560539

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 24.434.717  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (16.992)
 2. Toàn văn trực tuyến (24.390.128)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (1.619.522)
 2. 1957đến1971  (1.529.142)
 3. 1972đến1986  (4.493.446)
 4. 1987đến2002  (6.744.535)
 5. Sau 2002  (9.726.289)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (7.460.524)
 2. French  (6.285.540)
 3. Spanish  (137)
 4. Russian  (52)
 5. Korean  (46)
 6. Dutch  (23)
 7. Chinese  (20)
 8. Slovak  (18)
 9. Italian  (16)
 10. Danish  (16)
 11. Czech  (12)
 12. Portuguese  (9)
 13. Polish  (8)
 14. Greek  (5)
 15. Hungarian  (4)
 16. Japanese  (4)
 17. Romanian  (2)
 18. Serbo-Croatian  (2)
 19. Lithuanian  (1)
 20. Arabic  (1)
 21. Finnish  (1)
 22. Hebrew  (1)
 23. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...