skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: German xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Evolution of the U.S. Position toward Democratic Development of Ukraine (2000-2008)

Natalya Korniyenko

Codrul Cosminului, 01 December 2015, Vol.21(2), pp.287-298 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1224-032X ; E-ISSN: 2067-5860

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Demokratische Entwicklungen in der pakistanischen Beamtenschaft. Zur Demokratisierung d. Berufsbeamtentums e. Entwicklungslandes am Beispiel Pakistans.

Ahmad, Muneer; Universität Münster

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Natalya Korniyenko
  2. Universität Münster
  3. Ahmad, Muneer

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...