skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 150.363  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản German xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces

Kendall Geoff ; Rivers Mark

Toàn văn sẵn có

2
Praxis der User Interface-Entwicklung
Praxis der User Interface-Entwicklung
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Praxis der User Interface-Entwicklung

ISBN3-8348-0728-1;ISBN3-8348-8219-4;ISBN9786613368904;ISBN1-283-36890-0

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Sivadas, Sunil

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Sivadas Sunil

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces

Kendall Geoff ; Rivers Mark

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Sivadas, Sunil

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Thielemann, Jens T ; Kavli, Tom Oeystein

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces

Dahl Tobias

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Dahl, Tobias ; Bang, Hans Joergen

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Dahl, Tobias ; Bang, Hans Joergen

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Dahl, Tobias

Toàn văn sẵn có

12
Interaktive Systeme: Band 2: User Interface Engineering, 3D-Interaktion, Natural User Interfaces
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interaktive Systeme: Band 2: User Interface Engineering, 3D-Interaktion, Natural User Interfaces

Preim, Bernhard ; Dachselt, Raimund

eXamen.press

ISBN: 9783642452468 ; ISBN: 3642452469 ; E-ISBN: 9783642452475 ; E-ISBN: 3642452477 ; DOI: 10.1007/978-3-642-45247-5

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Entwurfsmusterbasierter Ansatz für adaptive Benutzungsschnittstellen zur Überwindung von Nutzungsbarrieren; Design patterns approach to adaptive user interfaces for accessibility

Peissner, Matthias; Universität Stuttgart; Universität Stuttgart

DOI: 10.18419/opus-6878 ; ISBN: 978-3-8396-0769-5

Toàn văn sẵn có

14
Interaktive Systeme: Band 1: Grundlagen, Graphical User Interfaces, Informationsvisualisierung
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interaktive Systeme: Band 1: Grundlagen, Graphical User Interfaces, Informationsvisualisierung

Preim, Bernhard ; Dachselt, Raimund

eXamen.press

ISBN: 9783642054013 ; ISBN: 3642054013 ; E-ISBN: 9783642054020 ; E-ISBN: 3642054021 ; DOI: 10.1007/978-3-642-05402-0

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces of information retrieval systems and user friendliness

Polona Vilar ; Maja Žumer

Knjižnica, 01 January 2008, Vol.52(1), pp.41-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-2424 ; E-ISSN: 1581-7903

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Interfaces

Kendall Geoff ; Rivers Mark

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Past, Present, and Future of Model-Based User Interface Development

Meixner, Gerrit ; Paternò, Fabio ; Vanderdonckt, Jean

i-com, 2011, Vol.10(3), 2011, Vol.10(3), pp.2-11

ISSN: 1618-162X ; DOI: 10.1524/icom.2011.0026

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MixPlore: a digital performance using tangible user interfaces based on cocktail mixology

Zune Lee, Sungkyun Chang, Chang Young Lim

Int. J. of Arts and Technology, 2011, Vol 4 Issue 2, pp 133 - 154 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1754-8853 ; E-ISSN: 1754-8861 ; DOI: 10.1504/IJART.2011.039841

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effects of user perception of value on use of blog services.(Report)

Pi, Shih - Ming ; Liao, Hsiu - Li ; Liu, Su - Houn ; Hsieh, Chia - Yu

Social Behavior and Personality: an international journal, Sept, 2010, Vol.38(8), p.1029(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-2212

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 150.363  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.187)
 2. Toàn văn trực tuyến (149.300)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1976  (12)
 2. 1976đến1985  (256)
 3. 1986đến1995  (4.430)
 4. 1996đến2006  (47.363)
 5. Sau 2006  (98.288)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (13.705)
 2. French  (12.345)
 3. Spanish  (25)
 4. Chinese  (6)
 5. Italian  (5)
 6. Portuguese  (4)
 7. Slovenian  (3)
 8. Slovak  (2)
 9. Dutch  (2)
 10. Russian  (1)
 11. Danish  (1)
 12. Norwegian  (1)
 13. Turkish  (1)
 14. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (123)
 2. T - Technology .  (92)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chaudhri Imran
 2. Ording Bas
 3. Lemay Stephen O
 4. Chaudhri, Imran
 5. Karunamuni Chanaka G

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...