skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Georgian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agmosavlet Saqartveloshi Venakhebis Mdzime Metalebit (Spikendzi)Dabindzurebis Khariskhis Dadgena
Establishment of Vineyard Contamination Degree by Heavy Metals (Copper) in Eastern Georgia

Tortladze , Ts. ; Chkhaidze , K. ; Arjevanidze , M. Georgia

pp.264-270

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zogierti Mdzime, Tpqsikuri da Radiatsiuli Metali Meskhetis Niadagebshi.
Some Heavy metals in the Ground of Meskheti

Bibiluri , E. ; Chankseliani , Z. ; Imerlishvili , T. Georgia

2002, Issue no. 1-2, Issue 1, pp.159-162

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Khác  (1)
  2. Bài báo  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Imerlishvili , T. Georgia
  2. Tortladze , Ts.
  3. Arjevanidze , M. Georgia
  4. Chankseliani , Z.
  5. Chkhaidze , K.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...