skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.

Kết quả 1 - 20 của 36  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: 2005đến2007 xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Books (Elsevier) xóa Ngôn ngữ: French xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Alexandr Mikhailovich Lyapunov, thesis on the stability of motion (1892)-Chapter 51
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alexandr Mikhailovich Lyapunov, thesis on the stability of motion (1892)-Chapter 51

Mawhin, J.

Landmark Writings in Western Mathematics 1640-1940, Chapter 51, pp.664-676

ISBN: 978-0-444-50871-3 ; DOI: 10.1016/B978-044450871-3/50132-7

Toàn văn không sẵn có

2
Virus-Induced Systemic Vasculitides-18
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virus-Induced Systemic Vasculitides-18

Guillevin, Loïc ; Cohen, Pascal ; Pagnoux, Christian

Infection and Autoimmunity, 2nd edition, Chapter 18, pp.213-219

ISBN: 978-0-444-51271-0 ; DOI: 10.1016/B978-044451271-0.50018-1

Toàn văn không sẵn có

3
The Wadden Sea, Cradle of Invertebrate Ichnology-Chapter 1
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Wadden Sea, Cradle of Invertebrate Ichnology-Chapter 1

Cadée, Gerhard C. ; Goldring, Roland

Trace Fossils, Chapter 1, pp.3-13

ISBN: 978-0-444-52949-7 ; DOI: 10.1016/B978-044452949-7/50127-3

Toàn văn không sẵn có

4
Studying Infection in the Elderly-54:Physiopathology, Clinical Symptoms and Causative Agents of Pneumonia
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Studying Infection in the Elderly-54:Physiopathology, Clinical Symptoms and Causative Agents of Pneumonia

Janssens, Jean-Paul

Handbook of Models for Human Aging, Chapter 54, pp.661-670

ISBN: 978-0-12-369391-4 ; DOI: 10.1016/B978-012369391-4/50055-2

Toàn văn không sẵn có

5
Malformations of Cortical Development-Chapter 7
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Malformations of Cortical Development-Chapter 7

James Barkovich, A.

Magnetic Resonance in Epilepsy, Chapter 7, pp.221-248

ISBN: 978-0-12-431152-7 ; DOI: 10.1016/B978-012431152-7/50011-2

Toàn văn không sẵn có

6
David Hilbert, Paper on ‘Mathematical problems’ (1901)-Chapter 57
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

David Hilbert, Paper on ‘Mathematical problems’ (1901)-Chapter 57

Hazewinkel, Michiel

Landmark Writings in Western Mathematics 1640-1940, Chapter 57, pp.732-747

ISBN: 978-0-444-50871-3 ; DOI: 10.1016/B978-044450871-3/50138-8

Toàn văn không sẵn có

7
Evolutionary Biology of Aging-Chapter 8:Future Directions
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionary Biology of Aging-Chapter 8:Future Directions

Promislow, Daniel E.L. ; Fedorka, Kenneth M. ; Burger, Joep M.S.

Handbook of the Biology of Aging, Chapter 8, pp.217-242

ISBN: 978-0-12-088387-5 ; DOI: 10.1016/B978-012088387-5/50011-X

Toàn văn không sẵn có

8
Diphtheria toxin-Chapter 13
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diphtheria toxin-Chapter 13

Oram, Diana Marra ; Holmes, Randall K.

The Comprehensive Sourcebook of Bacterial Protein Toxins, Chapter 13, pp.245-256

ISBN: 978-0-12-088445-2 ; DOI: 10.1016/B978-012088445-2/50018-4

Toàn văn không sẵn có

9
Growth Hormone and Insulin-like Growth Factor-I in Alzheimer's Disease-Chapter 23
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Growth Hormone and Insulin-like Growth Factor-I in Alzheimer's Disease-Chapter 23

Gómez, José Manuel

The Somatotrophic Axis in Brain Function, Chapter 23, pp.301-310

ISBN: 978-0-12-088484-1 ; DOI: 10.1016/B978-012088484-1/50026-4

Toàn văn không sẵn có

10
High Intensity Pulsed Light Technology-11
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

High Intensity Pulsed Light Technology-11

Palmieri, Luigi ; Cacace, Domenico

Emerging Technologies for Food Processing, Chapter 11, pp.279-306

ISBN: 978-0-12-676757-5 ; DOI: 10.1016/B978-012676757-5/50013-X

Toàn văn không sẵn có

11
Pituitary and Hypothalamus-Chapter 26:Perspectives and Overview*
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pituitary and Hypothalamus-Chapter 26:Perspectives and Overview*

Everett, John W.

Knobil and Neill's Physiology of Reproduction, Chapter 26, pp.1289-1307

ISBN: 978-0-12-515400-0 ; DOI: 10.1016/B978-012515400-0/50031-2

Toàn văn không sẵn có

12
Hemolytic Anemia-Chapter 41
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hemolytic Anemia-Chapter 41

Gilliland, Bruce C.

The Autoimmune Diseases, Chapter 41, pp.557-574

ISBN: 978-0-12-595961-2 ; DOI: 10.1016/B978-012595961-2/50044-5

Toàn văn không sẵn có

13
Biological conceptions of race
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biological conceptions of race

Andreasen, Robin O.

Philosophy of Biology, pp.455-481

ISBN: 978-0-444-51543-8 ; DOI: 10.1016/B978-044451543-8/50022-8

Toàn văn không sẵn có

14
Peripheral Neuropathy-Chapter 47
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peripheral Neuropathy-Chapter 47

Lunn, Michael P.T. ; Sheikh, Kazim A.

The Autoimmune Diseases, Chapter 47, pp.633,XVIII-651,XVIII

ISBN: 978-0-12-595961-2 ; DOI: 10.1016/B978-012595961-2/50050-0

Toàn văn không sẵn có

15
Axonal Degeneration as a Predictor of Outcome in Neurological Disorders-26
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Axonal Degeneration as a Predictor of Outcome in Neurological Disorders-26

Medana, Isabelle M. ; DeLuca, Gabriele C. ; Esiri, Margaret M.

Multiple Sclerosis As A Neuronal Disease, Chapter 26, pp.373-387

ISBN: 978-0-12-738761-1 ; DOI: 10.1016/B978-012738761-1/50027-4

Toàn văn không sẵn có

16
Staphylococcal exfoliative toxins-Chapter 56
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Staphylococcal exfoliative toxins-Chapter 56

Ladhani, Shamez N.

The Comprehensive Sourcebook of Bacterial Protein Toxins, Chapter 56, pp.930-948

ISBN: 978-0-12-088445-2 ; DOI: 10.1016/B978-012088445-2/50061-5

Toàn văn không sẵn có

17
Musculoskeletal System and Locomotion-8
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Musculoskeletal System and Locomotion-8

Marine Mammals, Chapter 8, pp.165-212

ISBN: 978-0-12-088552-7 ; DOI: 10.1016/B978-012088552-7/50009-6

Toàn văn không sẵn có

18
Rabies Control in Wild Carnivores-18
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rabies Control in Wild Carnivores-18

Rosatte, Richard C. ; Tinline, Rowland R. ; Johnston, David H.

Rabies, Chapter 18, pp.595,XX-634,XXI

ISBN: 978-0-12-369366-2 ; DOI: 10.1016/B978-012369366-2/50020-8

Toàn văn không sẵn có

19
Exocytic Release of Glutamate from Astrocytes-Chapter 15:Comparison to Neurons
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exocytic Release of Glutamate from Astrocytes-Chapter 15:Comparison to Neurons

Lee, William ; Parpura, Vladimir

Protein Trafficking in Neurons, Chapter 15, pp.329-365

ISBN: 978-0-12-369437-9 ; DOI: 10.1016/B978-012369437-9/50022-0

Toàn văn không sẵn có

20
Rabies Virus-2
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rabies Virus-2

Wunner, William H.

Rabies, Chapter 2, pp.23,II-68,II

ISBN: 978-0-12-369366-2 ; DOI: 10.1016/B978-012369366-2/50004-X

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 36  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. German  (22)
 2. Italian  (2)
 3. Spanish  (2)
 4. Swedish  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Real, Leslie A.
 2. Esiri, Margaret M.
 3. Fedorka, Kenneth M.
 4. Wachsmann, Dominique
 5. Mestecky, Jiri

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...