skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Ngôn ngữ: French xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction des systèmes Soc en DUT GEII

Aygalinc, P ; Calvez, S

J3eA, 2017, Vol.16(Special Issue 1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 16385705 ; DOI: 10.1051/j3ea/20171007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Un projet de microélectronique numérique original : Contrôle autonome d'un micro-drone par caméras externes

Fesquet, Laurent ; Morin-Allory, Katell ; Rolland-Girod, Robin

J3eA, 2015, Vol.14(Special Issue 2) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 16385705 ; DOI: 10.1051/j3ea/2015021

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TuLiPA - Parsing extensions of TAG with range concatenation grammars

Kallmeyer, L ; Maier, W ; Parmentier, Y ; Dellert, J

Polska Akademia Nauk. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Sep 2010, Vol.58(3), p.377 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02397528 ; E-ISSN: 23001917 ; DOI: 10.2478/v10175-010-0036-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Morin-Allory, Katell
  2. Fesquet, Laurent
  3. P. Aygalinc
  4. Maier, W.
  5. Dellert, Johannes

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...