skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Sách xóa Tất cả các phiên bản OECD iLibrary xóa Tất cả các phiên bản Organisation for Economic Co-Operation and Development xóa Tất cả các phiên bản French xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Innovations in Labour Market Policies: The Australian Way
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innovations in Labour Market Policies: The Australian Way

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

ISBN: 9789264187351 ; ISBN: 9264187359 ; E-ISBN: 9789264194502 ; E-ISBN: 9264194509 ; DOI: 10.1787/9789264194502-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Measuring Globalisation: The Role of Multinationals in OECD Economies 2001, Volume II, Services
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring Globalisation: The Role of Multinationals in OECD Economies 2001, Volume II, Services

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

ISBN: 9789264097186 ; ISBN: 926409718X ; E-ISBN: 9789264096387 ; E-ISBN: 9264096388 ; DOI: 10.1787/9789264096387-en-fr

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Organisation For Economic Co-Operation And Development
  2. OECD
  3. Publishing, Oecd
  4. Grubb, David
  5. OECD Publishing

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...