skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bộ dữ liệu nghiên cứu xóa Ngôn ngữ: French xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

La formation des couples [1983-1985]

BOZON, Michel ; HERAN, François; beQuali; Cadorel, Sarah; Descoutures, Virginie

DOI: 10.21410/DSHS_2016/IEKIE0 ; Related DOI: 10.2307/1532737 ; Related DOI: 10.2307/1533112

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

dat@OSU; dat@OSU

Damy, Sylvie ; Debray, Bernard ; Laporte, Gaëlle ; Melior, Raphaël ; Tisserand, Hélène; UMS Terre, Homme, Environnement, Temps, Astronomie; Equipe Spectroscopie Moléculaire, Processus Collisionnels et Application de l’ICB; Institut UTINAM; Laboratoire Biogéosciences; Laboratoire Chrono-environnement; contact dat@OSU; Melior, Raphaël

DOI: 10.25666/DATAOSU-2016-06-27

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...