skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: K - Law. xóa Ngôn ngữ: French xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Droit de l'immigration et de la nationatilté : fondamentaux et actualités
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Droit de l'immigration et de la nationatilté : fondamentaux et actualités

WAUTELET/COLLIENNE

ISBN10: 2804469115 ; ISBN13: 9782804469115 ; E-ISBN10: 2804471586 ; E-ISBN13: 9782804471583

Toàn văn không sẵn có

2
L'Éthique saisie par la mondialisation: La question de l'immigration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

L'Éthique saisie par la mondialisation: La question de l'immigration

Straehle, Christine

ISBN: 9782763710129 ; ISBN: 2763710123

Toàn văn sẵn có

3
L'immigration algérienne et le droit français
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

L'immigration algérienne et le droit français

Bendifallah, Smail

Toàn văn không sẵn có

4
Les migrations internationales sud-nord évolution jusqu'en 1981 des lois et règlements concernant l'immigration dans les pays membres de l'OCDE
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les migrations internationales sud-nord évolution jusqu'en 1981 des lois et règlements concernant l'immigration dans les pays membres de l'OCDE

Condé, Julien; Taveres - Gravato, Carlos ; Oecdmmnmmdevelopment Centre

Toàn văn không sẵn có

5
L' immigration étrangère en Suisse a l'heure de l'intégration européenne
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

L' immigration étrangère en Suisse a l'heure de l'intégration européenne

Macheret, Augustin

Toàn văn không sẵn có

6
La rétention administrative des étrangers: Entre efficacité et protection
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

La rétention administrative des étrangers: Entre efficacité et protection

Lecucq, Olivier

ISBN10: 2296547672 ; ISBN13: 9782296547674 ; E-ISBN10: 2296461115 ; E-ISBN13: 9782296461116

Toàn văn không sẵn có

7
Naturalisation: A Passport for the Better Integration of Immigrants?<br>La naturalisation: un passeport pour une meilleure int&#233;gration des immigr&#233;s ?
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Naturalisation: A Passport for the Better Integration of Immigrants?
La naturalisation: un passeport pour une meilleure intégration des immigrés ?

Organisation De Coopération Et De Développement Économiques

ISBN-13: 9789264099623 ; DOI: 10.1787/9789264099623-fr

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Yearbook
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Yearbook

South Carolina, Dept. of Agriculture

v.15 1918 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Select Proceedings of the European Society of International Law, Volume 2 2008 2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Select Proceedings of the European Society of International Law, Volume 2 2008 2

Ruiz Fabri, Hélène

E-ISBN 1849460647 ; E-ISBN 1847315895 ; E-ISBN 9781849460644

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Ordering Pluralism A Conceptual Framework for Understanding the Transnational Legal World
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ordering Pluralism A Conceptual Framework for Understanding the Transnational Legal World

Delmas-Marty, Mireille

E-ISBN 1841139904 ; E-ISBN 1847315313 ; E-ISBN 9781841139906

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Finance &amp; development, December 2012
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finance & development, December 2012

International Monetary Fund

E-ISBN 1475576129 ; E-ISBN 9781475576122 ; E-ISBN 9781475585957 ; E-ISBN 9781616358457

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Suppressing the financing of terrorism a handbook for legislative drafting
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Suppressing the financing of terrorism a handbook for legislative drafting

International Monetary Fund

E-ISBN 1589062647 ; E-ISBN 9781463909406 ; E-ISBN 9781463933678 ; E-ISBN 9781589062641

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1974  (2)
 2. 1974đến2002  (2)
 3. 2003đến2009  (3)
 4. 2010đến2012  (4)
 5. Sau 2012  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (8)
 2. Spanish  (3)
 3. Chinese  (2)
 4. Russian  (1)
 5. Arabic  (1)
 6. Hebrew  (1)
 7. German  (1)
 8. Hindi  (1)
 9. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. International Monetary Fund
 2. Crawford, James
 3. Norberg, Naomi
 4. Fabri, Hélène Ruiz
 5. Publishing, Oecd

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...