skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 119.984  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: French xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

1-(1-CYCLOHEXANYL-METHYL) PYRROLIDINE DERIVATIVES, AND PROCESS FOR THEIR PREPARATION

Thominet, Michel ; Franceschini, Jacqueline

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

1-(1-CYCLOHEXANYL-METHYL) PYRROLIDINE DERIVATIVES, AND PROCESS FOR THEIR PREPARATION

Thominet, Michel ; Franceschini, Jacqueline

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

1-(1-CYCLOHEXENYLMETHYL)PYRROLIDIN-DERIVATE UND VERFAHREN ZU DEREN HERSTELLUNG

Thominet, Michel ; Franceschini, Jacqueline

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

1-CYCLOHEXENYL-2-(HYDROXY- OU CHLORO-)ETHYL-PYRROLIDINE ET PROCEDE POUR SA PREPARATION

Thominet, Michel ; Franceschini, Jacqueline (-Dupierris)

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dielektrisches Material des Systems (1-x)BaO.xTiO2 zur Verwendung in einer Mikrowellenvorrichtung.
Matériau diélectrique à base de (1-x)BaO.xTiO2 pour dispositif à micro-ondes.
(1-x)BaO.xTiO2 System dielectric material for use in a microwave device

Noguchi, Tsutomu ; Kajiwara, Yuji ; Suzuki, Masanori ; Takamizawa, Hideo

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMPOSES 1H-INDAZOLE-3-CARBOXAMIDE UTILISES COMME MODULATEURS DE LA MAPKAP KINASE
1H-INDAZOLE-3-CARBOXAMIDE COMPOUNDS AS MAPKAP KINASE MODULATORS

Wyatt, Paul, Graham ; Gill, Adrian, Liam ; Saxty, Gordon ; Apaya, Robert

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

2, 4-PYRIMIDINE DIAMINES UTILES DANS LE CADRE DU TRAITEMENT DE MALADIES NEOPLASIQUES, DE TROUBLES INFLAMMATOIRES ET DE TROUBLES DU SYSTEME IMMUNITAIRE

Garcia-Echeverria, Carlos ; Kanazawa, Takanori ; Kawahara, Eiji ; Masuya, Keiichi ; Matsuura, Naoko ; Miyake, Takahiro ; Ohmori, Osamu ; Umemura, Ichiro ; Steensma, Ruo ; Chopiuk, Greg ; Jiang, Jiqing ; Wan, Yongqin ; Ding, Qiang ; Zhang, Qiong ; Gray, Nathanael, Schiander ; Karanewsky, Donald

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ZUR BEHANDLUNG VON NEOPLASTISCHEN KRANKHEITEN, ENTZÜNDLICHEN ERKRANKUNGEN UND ERKRANKUNGEN DES IMMUNSYSTEMS GEEIGNETE 2,4-PYRIMIDINDIAMINE
2, 4-PYRIMIDINE DIAMINES UTILES DANS LE CADRE DU TRAITEMENT DE MALADIES NEOPLASIQUES, DE TROUBLES INFLAMMATOIRES ET DE TROUBLES DU SYSTEME IMMUNITAIRE
2, 4-PYRIMIDINEDIAMINES USEFUL IN THE TREATMENT OF NEOPLASTIC DISEASES, INFLAMMATORY AND IMMUNE SYSTEM DISORDERS

Garcia-Echeverria, Carlos ; Kanazawa, Takanori ; Kawahara, Eiji ; Masuya, Keiichi ; Matsuura, Naoko ; Miyake, Takahiro ; Ohmori, Osamu ; Umemura, Ichiro ; Steensma, Ruo ; Chopiuk, Greg ; Jiang, Jiqing ; Wan, Yongqin ; Ding, Qiang ; Zhang, Qiong ; Gray, Nathanael, Schiander ; Karanewsky, Donald

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ZUR BEHANDLUNG VON NEOPLASTISCHEN KRANKHEITEN, ENTZÜNDLICHEN ERKRANKUNGEN UND ERKRANKUNGEN DES IMMUNSYSTEMS GEEIGNETE 2,4-PYRIMIDINDIAMINE
2, 4-PYRIMIDINE DIAMINES UTILES DANS LE CADRE DU TRAITEMENT DE MALADIES NEOPLASIQUES, DE TROUBLES INFLAMMATOIRES ET DE TROUBLES DU SYSTEME IMMUNITAIRE
2, 4-PYRIMIDINEDIAMINES USEFUL IN THE TREATMENT OF NEOPLASTIC DISEASES, INFLAMMATORY AND IMMUNE SYSTEM DISORDERS

Garcia-Echeverria, Carlos ; Kanazawa, Takanori ; Kawahara, Eiji ; Masuya, Keiichi ; Matsuura, Naoko ; Miyake, Takahiro ; Ohmori, Osamu ; Umemura, Ichiro ; Steensma, Ruo ; Chopiuk, Greg ; Jiang, Jiqing ; Wan, Yongqin ; Ding, Qiang ; Zhang, Qiong ; Gray, Nathanael, Schiander ; Karanewsky, Donald

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

2, 4-PYRIMIDINE DIAMINES UTILES DANS LE CADRE DU TRAITEMENT DE MALADIES NEOPLASIQUES, DE TROUBLES INFLAMMATOIRES ET DE TROUBLES DU SYSTEME IMMUNITAIRE
2, 4-PYRIMIDINEDIAMINES USEFUL IN THE TREATMENT OF NEOPLASTIC DISEASES, INFLAMMATORY AND IMMUNE SYSTEM DISORDERS

Zhang, Qiong ; Ding, Qiang ; Jiang, Jiqing ; Wan, Yongqin ; Gray, Nathanael Schiander ; Masuya, Keiichi ; Karanewsky, Donald ; Kanazawa, Takanori ; Ohmori, Osamu ; Umemura, Ichiro ; Kawahara, Eiji ; Miyake, Takahiro ; Matsuura, Naoko ; Steensma, Ruo ; Chopiuk, Greg ; Garcia-Echeverria, Carlos

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kết quả 1 - 20 của 119.984  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (30)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (5.431)
 2. 1960đến1974  (4.884)
 3. 1975đến1989  (13.900)
 4. 1990đến2005  (38.981)
 5. Sau 2005  (56.779)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (119.911)
 2. Bài báo  (71)
 3. Sách  (1)
 4. Tài nguyên văn bản  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (98.137)
 2. German  (55.964)
 3. Japanese  (5.110)
 4. Chinese  (652)
 5. Korean  (616)
 6. Spanish  (373)
 7. Romanian  (312)
 8. Russian  (169)
 9. Arabic  (62)
 10. Portuguese  (49)
 11. Finnish  (9)
 12. Dutch  (7)
 13. Italian  (3)
 14. Norwegian  (2)
 15. Danish  (1)
 16. Turkish  (1)
 17. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...