skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 11.338  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: French xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bulletin de la Société Royale de Botanique de Belgique / Bulletin van de Koninklijke Belgische Botanische Vereniging

ISSN0037-9557

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lindbergia

ISSN0105-0761

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Candollea

ISSN0373-2967

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bulletin de la Société de Botanique de Belgique

ISSN0374-6062

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tree Physiology

ISSN0829-318X

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Botanica Helvetica

ISSN0253-1453

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal de mycologie médicale

ISSN1156-5233

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plant physiology and biochemistry (Paris)

ISSN0981-9428

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phytoprotection

ISSN0031-9511

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série IIb, Mécanique

ISSN1620-7742

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hay & Forage Grower

ISSN0891-5946

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Translation into French of: “Changes to publication requirements made at the XVIII International Botanical Congress in Melbourne – what does e-publication mean for you?”. Translated by Christian Feuillet and Valéry Malécot

Sandra Knapp ; John Mcneill ; Nicholas J. Turland

MycoKeys, 01 March 2012, Vol.2, pp.29-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1314-4057 ; E-ISSN: 1314-4049 ; DOI: 10.3897/mycokeys.2.2196

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cyclin dependent protein kinases and stress responses in plants

Kitsios, Georgios ; Doonan, John H

Plant Signaling & Behavior, 01 February 2011, Vol.6(2), pp.204-209 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1559-2324 ; DOI: 10.4161/psb.6.2.14835

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Federico Delpino and the foundation of plant biology

Mancuso, Stefano

Plant Signaling & Behavior, 01 September 2010, Vol.5(9), pp.1067-1071 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1559-2324 ; DOI: 10.4161/psb.5.9.12102

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrical signals in avocado trees: Responses to light and water availability conditions

Oyarce, Patricio ; Gurovich, Luis

Plant Signaling & Behavior, 01 January 2010, Vol.5(1), pp.34-41 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1559-2324 ; DOI: 10.4161/psb.5.1.10157

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanical and electrical anisotropy in Mimosa pudica pulvini

Volkov, Alexander G ; Foster, Justin C ; Baker, Kara D ; Markin, Vladislav S

Plant Signaling & Behavior, 01 October 2010, Vol.5(10), pp.1211-1221 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1559-2324 ; DOI: 10.4161/psb.5.10.12658

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular electronics in pinnae of Mimosa pudica

Volkov, Alexander G ; Foster, Justin C ; Markin, Vladislav S

Plant Signaling & Behavior, 01 July 2010, Vol.5(7), pp.826-831 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1559-2324 ; DOI: 10.4161/psb.5.7.11569

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thigmomorphogenesis in Solanum lycopersicum: Morphological and biochemical responses in stem after mechanical stimulation

Saidi, Issam ; Ammar, Saïda ; Demont-Cauletsaïda, Nathalie ; Thévenin, Johanne ; Lapierre, Catherine ; Bouzid, Sadok ; Jouanin, Lise

Plant Signaling & Behavior, 01 February 2010, Vol.5(2), pp.122-125 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1559-2324 ; DOI: 10.4161/psb.5.2.10302

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lavender inflorescence: A model to study regulation of terpenes synthesis

Guitton, Yann ; Nicolè, Florence ; Moja, Sandrine ; Benabdelkader, Tarek ; Valot, Nadine ; Legrand, Sylvain ; Jullien, Frédéric ; Legendre, Laurent

Plant Signaling & Behavior, 01 June 2010, Vol.5(6), pp.749-751 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1559-2324 ; DOI: 10.4161/psb.5.6.11704

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diagnostic

Pihet, M

Journal de Mycologie Médicale, March 2014, Vol.24(1), pp.68-68 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1156-5233 ; E-ISSN: 1773-0449 ; DOI: 10.1016/j.mycmed.2014.01.034

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 11.338  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.710)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1964  (8.930)
 2. 1964đến1976  (334)
 3. 1977đến1989  (198)
 4. 1990đến2003  (89)
 5. Sau 2003  (1.311)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (6.123)
 2. German  (194)
 3. Latin  (56)
 4. Danish  (31)
 5. Norwegian  (27)
 6. Italian  (20)
 7. Dutch  (12)
 8. Spanish  (8)
 9. Arabic  (3)
 10. Japanese  (3)
 11. Chinese  (3)
 12. Multiple languages  (2)
 13. Czech  (1)
 14. Portuguese  (1)
 15. Russian  (1)
 16. Polish  (1)
 17. Turkish  (1)
 18. Greek  (1)
 19. Hebrew  (1)
 20. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Société Botanique de France
 2. Centre National de La Recherche Scientifique
 3. Lmimouni, B
 4. Ayadi, A
 5. Makni, F

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...