skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 356  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: French xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE DIFFUSION EN DIRECT DE PANORAMA
全景直播方法及装置
PANORAMA LIVE BROADCAST METHOD AND DEVICE

LI, Liang

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
4
Coarse grain modelling of plant cell wall macromolecules : force field deduced from molecular dynamics and application to cellulose/xylan assembly
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coarse grain modelling of plant cell wall macromolecules : force field deduced from molecular dynamics and application to cellulose/xylan assembly

Li, Liang; Star, Abes (Editor)

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISPOSITIF DE SOUDAGE DE FIBRES DU TYPE À DÉCOUPE ET POSITIONNEMENT
CUTTING AND POSITIONING-TYPE OPTICAL FIBRE WELDING DEVICE

LI, Liang

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISPOSITIF DE SOUDAGE DE FIBRES DU TYPE À DÉCOUPE ET POSITIONNEMENT
CUTTING AND POSITIONING-TYPE OPTICAL FIBRE WELDING DEVICE

LI, Liang

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
8
Modélisation gros grain de macromolécules végétales : champ de force paramétré par dynamique moléculaire et application à des assemblages cellulose-xylane
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modélisation gros grain de macromolécules végétales : champ de force paramétré par dynamique moléculaire et application à des assemblages cellulose-xylane

Li, Liang

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCÉDÉ ET DISPOSITIF D'ÉMISSION ET DE RÉCEPTION DE MESSAGES COURTS
短信息的发送、接收方法及装置
SHORT MESSAGE TRANSMISSION AND RECEPTION METHOD AND DEVICE

LI, Liang

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTÈME DE SUIVI ANTIVOL GPS POUR PANNEAU SOLAIRE
GPS ANTI-THEFT TRACKING SYSTEM FOR SOLAR PANEL

LI, Liang

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TÊTE DE NETTOYAGE POUR LE CORPS ET OUTIL DE NETTOYAGE POUR LE CORPS
一种身体清洁头及身体清洁工具
BODY CLEANING HEAD AND BODY CLEANING TOOL

LI, Liang

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

KÖRPERREINIGUNGSKOPF UND KÖRPERREINIGUNGSWERKZEUG
TÊTE DE NETTOYAGE POUR LE CORPS ET OUTIL DE NETTOYAGE POUR LE CORPS
BODY CLEANING HEAD AND BODY CLEANING TOOL

LI, Liang

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

KÖRPERREINIGUNGSKOPF UND KÖRPERREINIGUNGSWERKZEUG
TÊTE DE NETTOYAGE POUR LE CORPS ET OUTIL DE NETTOYAGE POUR LE CORPS
BODY CLEANING HEAD AND BODY CLEANING TOOL

LI, Liang

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kết quả 1 - 20 của 356  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (7)
 2. 1999đến2003  (8)
 3. 2004đến2007  (25)
 4. 2008đến2012  (71)
 5. Sau 2012  (245)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (350)
 2. German  (159)
 3. Chinese  (107)
 4. Spanish  (2)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Li, Liang
 2. Chia, LI-Liang
 3. Zhang, LI
 4. Chen, Zhiqiang
 5. Xing, Yuxiang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...