skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 78.702  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản French xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Sivadas, Sunil

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Sivadas, Sunil

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Kendall, Geoff ; Rivers, Mark

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Sivadas, Sunil

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Thielemann, Jens T ; Kavli, Tom Oeystein

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Dahl, Tobias

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Dahl, Tobias ; Bang, Hans Joergen

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Dahl, Tobias ; Bang, Hans Joergen

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Dahl, Tobias

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Classifying Tangible User Interfaces with Cladistics: Criteria and Forms for a Collaborative Inventory

Fleck, Stéphanie ; Rivière, Guillaume ; Ticona-Herrera, Regina ; Couture, Nadine

IHM-2018, 22 October 2018

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Kendall, Geoff ; Rivers, Mark

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Kendall, Geoff ; Rivers, Mark

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces

Mclean, Alistair William

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces

Mclean, Alistair William

Toàn văn sẵn có

15
COMETS : A new Generation of Widgets for Plastic User Interfaces
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMETS : A new Generation of Widgets for Plastic User Interfaces

Daassi, Olfa

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONSISTENT USER INTERFACE FRONT END FOR REMOTE USER INTERFACES

Dees, Walter

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES AND ASSOCIATED METHODS FOR CONTROLLING USER INTERFACE ELEMENTS

Saukko, Jari Olavi ; Kärkkäinen, Leo Mikko Johannes

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SHARED LANDMARK USER INTERFACES

Blomqvist, Mikko ; Laine, Tommi ; Rauhala, Petri

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACES BASED ON FINGERPRINT SENSOR INPUTS

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACES BASED ON FINGERPRINT SENSOR INPUTS

Pope, Benjamin J ; Jarvis, Daniel W ; Merz, Nicholas G ; Myers, Scott A ; Cretella, Michael A ; Eng, Michael ; Foster, James H ; Gilton, Terry L ; Haggerty, Myra ; Han, Byron B ; Hankey, M. Evans ; Hotelling, Steven P ; Land, Brian R ; Lynch, Stephen Brian ; Meade, Paul ; Sarwar, Mushtaq A ; Ternus, John P ; Thompson, Paul M ; Van Os, Marcel ; Wright, John A

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 78.702  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (797)
 2. Toàn văn trực tuyến (77.904)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1976  (16)
 2. 1976đến1985  (85)
 3. 1986đến1995  (1.371)
 4. 1996đến2006  (18.440)
 5. Sau 2006  (58.751)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (77.191)
 2. German  (28.679)
 3. Chinese  (3.643)
 4. Korean  (759)
 5. Japanese  (727)
 6. Spanish  (188)
 7. Russian  (78)
 8. Portuguese  (51)
 9. Italian  (6)
 10. Finnish  (5)
 11. Arabic  (2)
 12. Persian  (1)
 13. Norwegian  (1)
 14. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chaudhri, Imran
 2. Van Os, Marcel
 3. Lemay, Stephen, O
 4. Yang, Lawrence, Y
 5. Lemay, Stephen O

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...