skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 35.105  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản French xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Sivadas, Sunil

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Classifying Tangible User Interfaces with Cladistics: Criteria and Forms for a Collaborative Inventory

Fleck, Stéphanie ; Rivière, Guillaume ; Ticona-Herrera, Regina ; Couture, Nadine

IHM-2018, 22 October 2018

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Kendall, Geoff ; Rivers, Mark

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparaison de l’interface utilisateur de deux systèmes de gestion de l’information pour l’anesthésie: évaluation de leur facilité d’emploi
Comparing two anesthesia information management system user interfaces: a usability evaluation

Wanderer, Jonathan ; Rao, Anoop ; Rothwell, Sarah ; Ehrenfeld, Jesse

Canadian Journal of Anesthesia/Journal canadien d'anesthésie, 2012, Vol.59(11), pp.1023-1031 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0832-610X ; E-ISSN: 1496-8975 ; DOI: 10.1007/s12630-012-9771-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
COMETS : A new Generation of Widgets for Plastic User Interfaces
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMETS : A new Generation of Widgets for Plastic User Interfaces

Daassi, Olfa

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES AND ASSOCIATED METHODS FOR CONTROLLING USER INTERFACE ELEMENTS

Saukko, Jari Olavi ; Kärkkäinen, Leo Mikko Johannes

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACES BASED ON FINGERPRINT SENSOR INPUTS

Pope, Benjamin J ; Jarvis, Daniel W ; Merz, Nicholas G ; Myers, Scott A ; Cretella, Michael A ; Eng, Michael ; Foster, James H ; Gilton, Terry L ; Haggerty, Myra ; Han, Byron B ; Hankey, M. Evans ; Hotelling, Steven P ; Land, Brian R ; Lynch, Stephen Brian ; Meade, Paul ; Sarwar, Mushtaq A ; Ternus, John P ; Thompson, Paul M ; Van Os, Marcel ; Wright, John A

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EEG-based neuroergonomics for 3d user interfaces: opportunities and challenges

Frey, J ; Hachet, M ; Lotte, F

Le travail humain, 23 March 2017, Issue 1, pp.73-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-1868 ; E-ISSN: 2104-3663

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTEXT-SPECIFIC USER INTERFACES

Ko, Heena ; Agnoli, Giovanni M ; Chen, Kevin Will ; Ford, Joshua ; Foss, Christopher Patrick ; Guzman, Aurelio ; Lemay, Stephen O ; Sundstrom, Matthew J ; Weinberg, Joshua ; Wilson, Christopher ; Schimon, David

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

POWER TOOL USER INTERFACES

Madineni, Vikram ; Johnson, Joshua Odell ; Leavitt, Douglas Fornell ; Bartoszek, Jason Christopher ; Ely, Sean C

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Programming Graphical User Interfaces by LAWRENCE, M.L. and VERZANI, J

Tusell, Fernando

Biometrics, June 2013, Vol.69(2), pp.558-559 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-341X ; E-ISSN: 1541-0420 ; DOI: 10.1002/biom.12056

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LEAK DETECTION USER INTERFACES

Jacobson, Bruce, J ; Mccormack, Ryan ; Ganeshalingam, Gandeephan ; Gillham, Trent ; Palomino, Mauricio ; Koste, Glen ; Jalilian, Ehsan

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LEAK DETECTION USER INTERFACES

Jacobson, Bruce ; Mccormack, Ryan ; Ganeshalingam, Gandeephan ; Gillham, Trent ; Palomino, Mauricio ; Koste, Glen ; Jalilian, Ehsan

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTEXT-SPECIFIC USER INTERFACES

Ko, Heena ; Agnoli, Giovanni M ; Chen, Kevin Will ; Ford, Joshua R ; Foss, Christopher Patrick ; Guzman, Aurelio ; Lemay, Stephen O ; Schimon, David ; Sundstrom, Matthew J ; Weinberg, Joshua ; Wilson, Christopher

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACE OBJECTS WITH MAGNETIC PROPERTIES

Zambetti, Nicholas ; Chaudhri, Imran ; Dascola, Jonathan, R ; Dye, Alan, C ; Foss, Christopher, Patrick ; Guzman, Aurelio ; Karunamuni, Chanaka, G ; Kerr, Duncan, Robert ; Wilson, Christopher ; Wilson, Eric, Lance ; Yang, Lawrence, Y ; Butcher, Gary, Ian ; De Vries, Nathan ; Ive, Jonathan P

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACE OBJECTS WITH MAGNETIC PROPERTIES

Zambetti, Nicholas ; Chaudhri, Imran ; Dascola, Jonathan R ; Dye, Alan C ; Foss, Christopher Patrick ; Guzman, Aurelio ; Karunamuni, Chanaka G ; Kerr, Duncan Robert ; Wilson, Christopher ; Wilson, Eric Lance ; Yang, Lawrence Y ; Butcher, Gary Ian ; De Vries, Nathan ; Ive, Jonathan P

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ROBOTIC SYSTEM USER INTERFACES

Flaherty, J. Christopher ; Zubiate, Brett ; Wright, Cornell, III ; Darisse, Ian

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACES BASED ON FINGERPRINT SENSOR INPUTS

Han, Byron B ; Shepherd, Matthew E ; Chaudhri, Imran ; Christie, Gregory ; Coffman, Patrick L ; Federighi, Craig M ; Gamble, Matthew H ; Hughes, Brittany D ; Langoulant, Brendan J ; Marciniak, Craig A ; Pitschel, Donald W ; Schimpf, Daniel O ; Whalley, Andrew R ; Whitney, Christopher R ; Dascola, Jonathan R ; Yang, Lawrence

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACES BASED ON FINGERPRINT SENSOR INPUTS

Han, Byron B ; Shepherd, Matthew E ; Chaudhri, Imran ; Christie, Gregory ; Coffman, Patrick L ; Federighi, Craig M ; Gamble, Matthew H ; Hughes, Brittany D ; Langoulant, Brendan J ; Marciniak, Craig A ; Pitschel, Donald W ; Schimpf, Daniel O ; Whalley, Andrew R ; Whitney, Christopher R ; Dascola, Jonathan R ; Yang, Lawrence

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACES BASED ON FINGERPRINT SENSOR INPUTS

Han, Byron B ; Shepherd, Matthew E ; Chaudhri, Imran ; Christie, Gregory ; Coffman, Patrick L ; Federighi, Craig M ; Gamble, Matthew H ; Hughes, Brittany D ; Langoulant, Brendan J ; Marciniak, Craig A ; Pitschel, Donald W ; Schimpf, Daniel O ; Whalley, Andrew R ; Whitney, Christopher R ; Dascola, Jonathan R ; Yang, Lawrence

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 35.105  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (755)
 2. Toàn văn trực tuyến (34.336)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1976  (16)
 2. 1976đến1985  (43)
 3. 1986đến1995  (520)
 4. 1996đến2006  (7.521)
 5. Sau 2006  (26.970)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (33.907)
 2. German  (12.155)
 3. Chinese  (1.435)
 4. Korean  (350)
 5. Japanese  (312)
 6. Spanish  (106)
 7. Portuguese  (35)
 8. Russian  (31)
 9. Italian  (6)
 10. Arabic  (1)
 11. Persian  (1)
 12. Norwegian  (1)
 13. Finnish  (1)
 14. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chaudhri, Imran
 2. Lemay, Stephen, O
 3. Van Os, Marcel
 4. Yang, Lawrence, Y
 5. Ording, Bas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...