skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Finnish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Representations of Karelians and the Karelian language in Karelian and Russian local newspapers

Tánczos, Outi

Eesti ja Soome - Ugri Keeleteaduse Ajakiri, 2015, Vol.6(1), pp.91-110

ISSN: 17368987 ; E-ISSN: 22281339 ; DOI: 10.12697/jeful.2015.6.1.06

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ruotsinsuomalaisuus tänään

Lainio, Jarmo; Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för baltiska språk, finska och tyska

Siirtolaisuus / Migration, 2014, Vol. 41(2-3), pp. 14-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0355-3779

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

I Want to Learn Finnish Too!: A Survey of Finnish Language Teachingin Swedish Primary Schools
Minäkin haluan oppia suomea!: Ruotsin peruskoulun suomen opetuksen kartoitus

Silfsten, Jemina; Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is social support associated with hypertension control among Ghanaian migrants in Europe and non-migrants in Ghana? The RODAM study

Nyaaba, Gn ; Stronks, K ; Meeks, K ; Beune, E ; Owusu - Dabo, E ; Addo, J ; De - Graft Aikins, A ; Mockenhaupt, F ; Bahendeka, S ; Klipstein - Grobusch, K ; Smeeth, L ; Agyemang, C

Internal and Emergency Medicine (In press).

Toàn văn sẵn có

5
Kielet Euroopan puolesta : kielet Euroopan unionissa.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kielet Euroopan puolesta : kielet Euroopan unionissa.

European Commission ; Directorate-General for Communication

Muuttuva Eurooppa, 2008

ISBN: 978-92-79-09162-9 ; Series ISSN: 1025-7373 ; DOI: 10.2775/77285

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vihollisia, vainoojia, syopalaisia: Venalaisviha Suomessa 1917-1923

Hamalainen, Pekka

The American Historical Review, Vol.105(1), pp.303-304 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hamalainen, Pekka
  2. Mockenhaupt, F
  3. Bahendeka, S
  4. Klipstein - Grobusch, K
  5. Meeks, K

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...