skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 47  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Finnish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maahanmuuttajan hematologiaa.
On hematology in an immigrant

Lehtinen, M

Duodecim; laaketieteellinen aikakauskirja, 1998, Vol.114(12), pp.1210-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-7183 ; PMID: 11524767 Version:1

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social adversity, migration and hospital admissions for childhood asthma in Sweden

Hjern, A ; Haglund, B ; Bremberg, S ; Ringbäck-Weitoft, G

Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992), October 1999, Vol.88(10), pp.1107-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0803-5253 ; PMID: 10565458 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
EASOn koulutusohjelma
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

EASOn koulutusohjelma

European Asylum Support Office

ISBN: 978-92-9494-558-7 ; DOI: 10.2847/700199

Toàn văn sẵn có

4
EASOn koulutusluettelo.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

EASOn koulutusluettelo.

European Asylum Support Office

ISBN: 978-92-9476-177-4 ; DOI: 10.2847/86436

Toàn văn sẵn có

5
EASOn koulutusohjelma
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

EASOn koulutusohjelma

European Asylum Support Office

ISBN: 978-92-9494-078-0 ; DOI: 10.2847/312757

Toàn văn sẵn có

6
EASOn koulutusohjelma.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

EASOn koulutusohjelma.

European Asylum Support Office

ISBN: 978-92-9243-084-9 ; DOI: 10.2847/14949

Toàn văn sẵn có

7
EASOn koulutusohjelma.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

EASOn koulutusohjelma.

European Asylum Support Office

ISBN: 978-92-9494-075-9 ; DOI: 10.2847/452531

Toàn văn sẵn có

8
Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO)

European Asylum Support Office

ISBN: 978-92-9494-216-6 ; DOI: 10.2847/729028

Toàn văn sẵn có

9
Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO).
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO).

European Asylum Support Office

ISBN: 978-92-9494-196-1 ; DOI: 10.2847/466226

Toàn văn sẵn có

10
EASOn koulutusluettelo
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

EASOn koulutusluettelo

European Asylum Support Office

ISBN: 978-92-9476-210-8 ; DOI: 10.2847/563765

Toàn văn sẵn có

11
EASOn koulutusohjelma.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

EASOn koulutusohjelma.

European Asylum Support Office

ISBN: 978-92-9494-526-6 ; DOI: 10.2847/032076

Toàn văn sẵn có

12
Snapshots from the EU Asylum, Migration and Integration Fund and the EU Internal Security Fund
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Snapshots from the EU Asylum, Migration and Integration Fund and the EU Internal Security Fund

European Commission ; Directorate-General for Migration and Home Affairs

ISBN: 978-92-79-72109-0 ; DOI: 10.2837/010902

Toàn văn sẵn có

13
Snapshots from the EU Asylum, Migration and Integration Fund and the EU Internal Security Fund.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Snapshots from the EU Asylum, Migration and Integration Fund and the EU Internal Security Fund.

European Commission ; Directorate-General for Migration and Home Affairs

ISBN: 978-92-79-72107-6 ; DOI: 10.2837/7559

Toàn văn sẵn có

14
Snapshots from the EU Asylum, Migration and Integration Fund and the EU Internal Security Fund
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Snapshots from the EU Asylum, Migration and Integration Fund and the EU Internal Security Fund

European Commission ; Directorate-General for Migration and Home Affairs

ISBN: 978-92-79-74463-1 ; DOI: 10.2837/969603

Toàn văn sẵn có

15
Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto : tietoa EASOsta.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto : tietoa EASOsta.

European Asylum Support Office

ISBN: 978-92-9243-327-7 ; DOI: 10.2847/37719

Toàn văn sẵn có

16
Ulkorajarahasto on edistänyt yhteisvastuuta rahoituksesta, mutta tulosmittausta on parannettava ja eurooppalaista lisäarvoa on tuotettava enemmän.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ulkorajarahasto on edistänyt yhteisvastuuta rahoituksesta, mutta tulosmittausta on parannettava ja eurooppalaista lisäarvoa on tuotettava enemmän.

European Court of Auditors

ISBN: 978-92-872-1072-2 ; Series ISSN: 1831-0958 ; DOI: 10.2865/9771

Toàn văn sẵn có

17
Ulkorajarahasto on edistänyt yhteisvastuuta rahoituksesta, mutta tulosmittausta on parannettava ja eurooppalaista lisäarvoa on tuotettava enemmän.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ulkorajarahasto on edistänyt yhteisvastuuta rahoituksesta, mutta tulosmittausta on parannettava ja eurooppalaista lisäarvoa on tuotettava enemmän.

European Court of Auditors

ISBN: 978-92-872-1095-1 ; Series ISSN: 1977-5792 ; DOI: 10.2865/10602

Toàn văn sẵn có

18
Turvapaikkaa, rajoja ja maahanmuuttoa koskevan eurooppaoikeuden käsikirja
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Turvapaikkaa, rajoja ja maahanmuuttoa koskevan eurooppaoikeuden käsikirja

European Union Agency for Fundamental Rights ; Council of Europe (Strasbourg)

ISBN: 978-92-9491-057-8 ; ISBN: 978-92-871-9922-5 ; DOI: 10.2811/294870

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pälvisilsaa maahanmuuttajilla.
Tinea capitis in immigrants

Heikkilä, H ; Stubb, S

Duodecim; laaketieteellinen aikakauskirja, 1998, Vol.114(15), pp.1472-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-7183 ; PMID: 11552234 Version:1

Toàn văn không sẵn có

20
Mahdollisuus ja haaste : muuttoliike Euroopan unionissa.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mahdollisuus ja haaste : muuttoliike Euroopan unionissa.

European Commission ; Directorate-General for Communication

Muuttuva Eurooppa, 2010

ISBN: 978-92-79-12665-9 ; Series ISSN: 1025-7373 ; DOI: 10.2775/32413

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 47  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1980  (4)
 2. 1980đến1992  (4)
 3. 1993đến2008  (5)
 4. 2009đến2014  (12)
 5. Sau 2014  (22)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (10)
 2. German  (4)
 3. Swedish  (4)
 4. Slovak  (3)
 5. Lithuanian  (3)
 6. Hungarian  (3)
 7. French  (3)
 8. Czech  (3)
 9. Norwegian  (3)
 10. Portuguese  (3)
 11. Polish  (3)
 12. Italian  (3)
 13. Romanian  (3)
 14. Maltese  (3)
 15. Greek  (3)
 16. Icelandic  (3)
 17. Dutch  (3)
 18. Spanish  (3)
 19. Croatian  (3)
 20. Danish  (3)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...