skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 9.383  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Finnish xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydrometallurgical treatment process for extraction of metals from concentrates

Liddell, Keith ; Adams, Michael

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and device for providing the edge of a starting sheet, for an electrode to be used in electrolytic refining or winning of metals, with a plastic strip

Nordlund, Lauri ; Huotari, Arto

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

A METHOD FOR JOINING METALS BY SOLDERING

Kivilahti, Jorma

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Process for producing metals by electrolysis

Thomassen, Thomas ; Jarlsby, Trygve R

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Process for removing heavy metals from phosphoric acid

Kari, Esko ; Kivioja, Matti

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD OF RECOVERING PLATINUM METALS AND AN APPARATUS THEREFOR

Korhonen, Petri

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Process for working-up waste products which contain metals

Hedlund, Martin Lennart

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metalworking using alkaline lubricants containing salts of alkaline earth metals

Vinci, James NOEL

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Process and furnace construction for use in processes for producing volatile metals

Talonen, Timo ; Eerola, Heikki ; Roine, Antti

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MECHANICALLY STRONG CATALYST SAVING NOBEL METALS AND A METHOD FOR ITS PREPARATION

Lylykangas, Reijo ; Lappi, Pekka

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

A PROCESS OF RECOVERING NON-FERROUS METAL VALUES, ESPECIALLY NICKEL, COBALT, COPPER AND ZINC, BY USING MELT AND MELT COATING SULPHATION, FROM RAW MATERIALS CONTAINING SAID METALS

Saikkonen, Pekka, Juhani ; Rastas, Jussi, Kalevi

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Menetelmä sulfaatin poistamiseksi jätevedestä

Martikainen, Mika

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Menetelmä ja laite arvometallien erottamiseksi mineraaleista

Karonen, Janne ; Miettinen, Ville ; Kotiranta, Tuukka ; Ahtiainen, Riina

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Process for recovering components from pickling acid residue

Ekman, Kenneth ; Ekman, Peik ; Lappalainen, Elina ; Blomquist, Jan-Peter

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR CONTINUOUSLY CONVERTING NICKEL-CONTAINING COPPER SULPHIDE MATERIALS

Ivanov, Viktor Aleksandrovich ; Tsymbulov, Leonid Borisovich ; Knyazev, Mihail Viktorovich ; Tozik, Viktor Mihailovich ; Pigarev, Sergei Petrovich ; Fomichev, Vladimir Borisovich ; Lazarev, Vladimir Ilich ; Eroshevich, Sergei Yurevich

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Menetelmä kullan liuottamiseksi

Csicsovszki, Gabor ; Salminen, Justin

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Menetelmä nikkelin erottamiseksi matalan nikkelipitoisuuden omaavasta materiaalista

Leppinen, Jaakko ; Riihimaeki, Teppo ; Ruonala, Mikko

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kompleksisen sulfidirikasteen käsittely

Metsärinta, Maija-Leena ; Jyrkönen, Satu ; Liipo, Jussi

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD FOR CONVERTING AND SEPARATING VANADIUM, TITANIUM, AND IRON FROM VANADIUM-TITANIUM-IRON CONCENTRATE IN ONE STEP

Qi, Tao ; Chen, Desheng ; Yi, Lingyun ; Wang, Lina ; Zhao, Hongxin ; Liu, Yahui ; Wang, Weijing ; Yu, Hongdong

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 9.383  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (445)
 2. 1960đến1973  (282)
 3. 1974đến1987  (3.618)
 4. 1988đến2002  (3.796)
 5. Sau 2002  (1.242)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (9.377)
 2. Bài báo  (3)
 3. Sách  (2)
 4. Book Chapters  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (155)
 2. French  (21)
 3. German  (2)
 4. Chinese  (2)
 5. Spanish  (2)
 6. Polish  (1)
 7. Russian  (1)
 8. Hungarian  (1)
 9. Arabic  (1)
 10. Italian  (1)
 11. Hindi  (1)
 12. Turkish  (1)
 13. Korean  (1)
 14. Vietnamese  (1)
 15. Portuguese  (1)
 16. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Virtanen, Pentti
 2. Paatero, Erkki
 3. Nyman, Bror
 4. Saario, Rami
 5. Vaarno, Jussi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...