skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Dạng tài nguyên: Sách xóa Năm xuất bản: 2006đến2011 xóa Ngôn ngữ: English xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Transmigration and the new Chinese: theories and practices from the New Zealand experience
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transmigration and the new Chinese: theories and practices from the New Zealand experience

Ip, Manying

CAS occasional papers and monographs ;

ISBN: 9628269585 ; ISBN: 9789628269587

Toàn văn không sẵn có

2
Zengcheng New Zealanders: a history for the 80th anniversary of the Tung Jung Association of NZ Inc
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zengcheng New Zealanders: a history for the 80th anniversary of the Tung Jung Association of NZ Inc

Chan, H. D. M-H; Tung Jung Association of Nz (Corporate Author) ; Poll Tax Chinese Heritage Trust (Corporate Author)

ISBN: 9780473112158 ; ISBN: 0473112159

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Rivera
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rivera

Souter, Gerry

E-ISBN 9781780421919

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Finance & development, June 2011.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finance & development, June 2011.

International Monetary Fund

E-ISBN 1451953585 ; E-ISBN 9781451953589 ; E-ISBN 9781462351602 ; E-ISBN 9781462378845

Toàn văn không sẵn có

5
The Columbia anthology of modern Chinese drama
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Columbia anthology of modern Chinese drama

Chen, Xiaomei;

E-ISBN 9780231145701 ; E-ISBN 9780231521604

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Ancient Chinese thought, modern Chinese power
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ancient Chinese thought, modern Chinese power

Yan, Xuetong

E-ISBN 0691148260 ; E-ISBN 9780691148267 ; E-ISBN 9781400838363

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. French  (1)
 2. Arabic  (1)
 3. Spanish  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Relations Dept., International Monetary Fund. External
 2. External Relations Dept
 3. Xiaomei Chen
 4. Zhe, Sun
 5. Xuetong, Y.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...