skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 32  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Chủ đề: Graphical user interfaces (Computer systems) xóa Năm xuất bản: Sau 2012 xóa Ngôn ngữ: English xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Programming Graphical User Interfaces in R
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Programming Graphical User Interfaces in R

Lawrence, Michael ; Verzani, John

Chapman & Hall/Crc The R Series

E-ISBN: 9781439856833; ISBN: 9781439856826; ISBN: 9781498787260; ISBN: 9781315373898

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
JavaFX for dummies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

JavaFX for dummies

Lowe Doug

Hoboken, NJ : For Dummies, a Wiley Brand, [2015] - (005.133 LOW 2015) - ISBN9781118385340 (pbk.);ISBN1118385349 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Testing and maintenance of graphical user interfaces
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Testing and maintenance of graphical user interfaces

Lelli Leitao, Valeria

Toàn văn sẵn có

4
Testing and maintenance of graphical user interfaces
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Testing and maintenance of graphical user interfaces

Lelli Leitao, Valeria

Toàn văn sẵn có

5
Designing with the Mind in Mind: Simple Guide to Understanding User Interface Design Guidelines
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing with the Mind in Mind: Simple Guide to Understanding User Interface Design Guidelines

Johnson, Jeff

ISBN: 0124079148 ; ISBN: 9780124079144

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Graphical User Interface Prototyping for Distributed Requirements Engineering
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Graphical User Interface Prototyping for Distributed Requirements Engineering

Scheibmayr ; Sven

ISBN10: 3631650949 ; ISBN13: 9783631650943 ; E-ISBN10: 3653043158 ; E-ISBN13: 9783653043150

Toàn văn không sẵn có

7
Learn JavaFX 8: Building User Experience and Interfaces with Java 8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learn JavaFX 8: Building User Experience and Interfaces with Java 8

Sharan, Kishori

ISBN: 9781484211434 ; ISBN: 148421143X ; E-ISBN: 9781484211427 ; E-ISBN: 1484211421 ; DOI: 10.1007/978-1-4842-1142-7

Toàn văn sẵn có

8
Advances in Computers: Advances in Computers 103
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Computers: Advances in Computers 103

Memon, Atif M.

Series-ISSN: 0065-2458 ; ISBN10: 0128099410 ; ISBN13: 9780128099414 ; E-ISBN10: 0128051671 ; E-ISBN13: 9780128051672

Toàn văn không sẵn có

9
Advances in Computers: 101
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Computers: 101

Memon, Atif M.

Series-ISSN: 0065-2458 ; ISBN10: 0128051582 ; ISBN13: 9780128051580 ; E-ISBN10: 0128051698 ; E-ISBN13: 9780128051696

Toàn văn không sẵn có

10
Advances in Computers: Volume 98
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Computers: Volume 98

Hurson, A. R.

ISBN10: 0128021322 ; ISBN13: 9780128021323 ; E-ISBN10: 0128023406 ; E-ISBN13: 9780128023402

Toàn văn không sẵn có

11
Advances in Computers: Volume 91
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Computers: Volume 91

Atif Memon

ISBN10: 0124080898 ; ISBN13: 9780124080898 ; E-ISBN10: 0124081096 ; E-ISBN13: 9780124081093

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Learn JavaFX 8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learn JavaFX 8

Sharan, Kishori

ISBN10: 148421143X ; ISBN13: 9781484211434 ; E-ISBN10: 1484211421 ; E-ISBN13: 9781484211427

Toàn văn sẵn có

13
Advances in Computers: Volume 97
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Computers: Volume 97

Memon, Atif M.

ISBN10: 0128021330 ; ISBN13: 9780128021330 ; E-ISBN10: 0128023414 ; E-ISBN13: 9780128023419

Toàn văn không sẵn có

14
Advances in Computers: Volume 92
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Computers: Volume 92

Hurson, A. R.

ISBN10: 0124202322 ; ISBN13: 9780124202320 ; E-ISBN10: 0127999337 ; E-ISBN13: 9780127999333

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Advances in Computers: Volume 102
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Computers: Volume 102

Hurson, A. R. ; Goudarzi, Maziar

Series-ISSN: 0065-2458 ; ISBN10: 0128099194 ; ISBN13: 9780128099193 ; E-ISBN10: 012805168X ; E-ISBN13: 9780128051689

Toàn văn không sẵn có

16
Advances in Computers: Volume 89
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Computers: Volume 89

Ali Hurson

ISBN10: 0124080944 ; ISBN13: 9780124080942 ; E-ISBN10: 0124081142 ; E-ISBN13: 9780124081147

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Advances in Computers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Computers

Memon, Atif M.

ISBN10: 0128021314 ; ISBN13: 9780128021316 ; E-ISBN10: 0128023392 ; E-ISBN13: 9780128023396

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Advances in Computers: Volume 95
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Computers: Volume 95

Memon, Atif M.

ISBN10: 0128001607 ; ISBN13: 9780128001608 ; E-ISBN10: 0128003243 ; E-ISBN13: 9780128003244

Toàn văn không sẵn có

19
Quick start guide to JavaFX
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quick start guide to JavaFX

Dimarzio, J. F.

ISBN: 9780071808965 ; ISBN: 0071808965 ; ISBN: 9780071808972 ; ISBN: 0071808973

Toàn văn sẵn có

20
Designing concepts for duo-display with FPD-Link III
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing concepts for duo-display with FPD-Link III

Xia, B.; Ingen ; Peters, R. (supervisor), B. (supervisor)

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 32  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2014  (4)
 2. 2014đến2014  (9)
 3. 2015đến2015  (9)
 4. 2016đến2017  (7)
 5. Sau 2017  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (29)
 2. Luận án, luận văn  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...