skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Hoàng Ngọc Cang xóa Ngôn ngữ: English xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học vô cơ. Phần 1, Đại cương

Hoàng Ngọc Cang

H. : Giáo dục, 1958 - (546 HO-C(1) 1958)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học vô cơ : Dùng cho sinh viên hoá ĐHTH và ĐHSP. T. 2

Hoàng Ngọc Cang; Hoàng Nhâm

H. : ĐH và THCN, 1978 - (546 HO-C(2) 1978)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá vô cơ. Tập 2

Hoàng Nhâm; Hoàng Ngọc Cang

H. : ĐH và THCN, 1978

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hoàng Ngọc Cang
  2. Hoàng Nhâm

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...