skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 51  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập vật liệu xây dựng

Nguyễn Anh Đức; Phùng Văn Lự Chủ biên; Phạm Hữu Hanh; Trịnh Hồng Tùng

H. : Giáo dục, 2007 - (691 BAI 2007)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Construction materials : their nature and behaviour
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Construction materials : their nature and behaviour

Domone P. L. J; Illston J. M

Milton Park, Abingdon, Oxon ; New York : Spon Press, 2010. - (624.18 CON 2010) - ISBN9780415465151 (hbk. : alk. paper);ISBN041546515X (hbk. : alk. paper);ISBN9780415465168 (pbk. : alk. paper);ISBN0415465168 (pbk. : alk. paper);ISBN9780203927571 (ebk.);ISBN0203927575 (ebk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
The visual handbook of building and remodeling : the only guide to choosing the right materials and systems for every part of your home
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The visual handbook of building and remodeling : the only guide to choosing the right materials and systems for every part of your home

Wing, Charles

087857901X; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17931

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of building construction : materials and methods

Allen Edward; Iano Joseph

New York : Wiley, ©1990. - (691 ALL 1990)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Masonry : design and construction, problems and repair
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Masonry : design and construction, problems and repair

Lauersdorf Lynn R.; Melander John M.

Philadelphia, PA : ASTM, c1993. - (693.1 MAS 1993) - ISBN0803114923

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
The chemistry and technology of gypsum : a symposium
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The chemistry and technology of gypsum : a symposium

Kuntze A. R. Editor

Philadelphia, PA. : ASTM, 1984 - (666.9 CHE 1984) - ISBN0803102194

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Residential structural design guide : a state-of-the-art review and application of engineering information for light-frame homes, apartments, and townhouses
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Residential structural design guide : a state-of-the-art review and application of engineering information for light-frame homes, apartments, and townhouses

http://db.lic.vnu.edu.vn:2129/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1063528&sp=T&sp=Pall%2CRu1000001%40%2CQtns03092&suite=def; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17896

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The science and technology of building materials

Cowan H.J.; Smit P.R

New York : Van Notrand Reinhold Com, 1988 - (691 COW 1988)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in concrete technology :‰bproceedings, third CANMET/ACI international conference, Auckland, New Zealand, 1997

Malhotra V. M; Canada Centre for Mineral and Energy Technology.; American Concrete Institute.

New Zealand : ACI , 1997 - (624.1834 ADV 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Science and technology of building seals, sealants, glazing, and waterproofing. Volume 4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Science and technology of building seals, sealants, glazing, and waterproofing. Volume 4

Nicastro David H. Editor

Philadelphia, PA : ASTM, 1995 - (691 SCI(4) 1995) - ISBN0803120087

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Roofing research and standards development. Volume 2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Roofing research and standards development. Volume 2

Rossiter Walter J. Editor; Wallace Thomas J. Editor

Philadelphia, PA : ASTM, 1990 - (693 ROO 1990) - ISBN0803113935

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Masonry : materials, testing, and applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Masonry : materials, testing, and applications

Brisch J. H; Francis H. L; Nelson R. L; Symposium on Masonry: Materials, Testing, and Applications (1998 : Nashville, Tenn.)

West Conshohocken, PA : ASTM, 1999 - (693 MAS 1999) - ISBN080312600X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Durability of building materials and components : proceedings of the First International Conference : a symposium presented at Ottawa, Canada, 21-23 Aug. 1978

Litvan G. G; Sereda P. J; ASTM Committee E-6 on Performance of Building Constructions.

Philadelphia, Pa. (1916 Race St., Philadelphia 19103) : American Society for Testing and Materials, c1980. - (620.1 DUR 1980)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Fracture mechanics: Twenty-second symposium (Volume II)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fracture mechanics: Twenty-second symposium (Volume II)

Atluri S.N. Editor

Philadelphia, PA : ASTM, 1992 - (620.1 FRA 1992) - ISBN0803114400

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Buildings sealants: Materials, properties, and performance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Buildings sealants: Materials, properties, and performance

O'Connor Thomas F.

Philadelphia, PA : ASTM, 1990 - (691 BUI 1990) - ISBN0803112823

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Science and technology of building seals, sealants, glazing, and waterproofing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Science and technology of building seals, sealants, glazing, and waterproofing

Parise Charles J. Editor

Philadelphia, PA : ASTM, 1992 - (691.99 SCI 1992) - ISBN0803114862

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu chế tạo vữa chống thấm cho bêtông : Đề tài NCKH. QG.98.07

Phan Văn Tường; Lê Minh; Nghiêm Xuân Thung; Trần Như Thọ; Trịnh Xuân Sén; Đặng Văn Phú

H. : ĐHKHTN, 2001 - (660 PH-T 2001)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khung bêtông cốt thép

Trịnh Kim Đạm; Lê Bá Huế

H. : KHKT, 2006 - (693 TR-Đ 2006)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu các phương pháp tận dụng bã thải cuối của khai thác quặng sắt khu vực Thái Nguyên vào sản xuất vật liệu xây dựng : Đề tài NCKH. QT.06.51

Nguyễn Văn Huấn; Lê Văn Cần

H. : ĐHKHTN, 2006 - (620.1 NG-H 2006)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Handbook of building materials for fire protection
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of building materials for fire protection

Harper Charles A

New York McGraw-Hill, c2004. - (693.8 HAN 2004) - ISBN0071388915

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 51  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Trong mục lục thư viện (49)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1986  (8)
  2. 1986đến1990  (13)
  3. 1991đến1994  (7)
  4. 1995đến2004  (10)
  5. Sau 2004  (13)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...