skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.281.122  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The World of Modigliani and Miller

Hill Robert Alan

Bookboon; 2015 - (332)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

L'orientation économique et Financière : Journal Hebdouradaire

La Société Francaise D'editions Industrielles économique et Financìeres

P. : [Knxb] , 1931

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

L'Illustration Economique et financières

Marquet C.

P. : Immeuble Ann, 1929

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Effectiveness valuating of microfinance institution in Vietnam for poverty reduction
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effectiveness valuating of microfinance institution in Vietnam for poverty reduction

Dinh, Thi Phuong Thao; Nguyen, Thi Kim Hoa; Bui, Thi Nham

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12855

Truy cập trực tuyến

5
Effectiveness valuating of microfinance institution in Vietnam for poverty reduction
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effectiveness valuating of microfinance institution in Vietnam for poverty reduction

Dinh, Thi Phuong Thao; Nguyen, Thi Kim Hoa; Bui, Thi Nham

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12856

Truy cập trực tuyến

6
Using multiple regression model in analyzing price volatility and testing that gold is a safe haven for Vietnam market
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using multiple regression model in analyzing price volatility and testing that gold is a safe haven for Vietnam market

Nguyen, Duc Khuong

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12853

Truy cập trực tuyến

7
Green banking model - International experiences and lessons for Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Green banking model - International experiences and lessons for Vietnam

Nguyen, Phu Ha

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13926

Truy cập trực tuyến

8
Material Flow Cost Accounting - Typical Case Study of a Japanese Pharmaceutical Company and Applicable Conditions for Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Material Flow Cost Accounting - Typical Case Study of a Japanese Pharmaceutical Company and Applicable Conditions for Vietnam

Nguyen, Thi Huong Lien

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13927

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International finance

Macmillan; 1998 - (332.04 INT 1998)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Personal Finance

German E Thomas; Forgue

Cengate learning; 2018 - (332.024 GAR 2018)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate Finance

Berk Jonathan; DeMarzo Peter

Pearson; 2014 - (658.15)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles of Corporate Finance

Brealey R A; Myers S C

McGraw Hill; 2004 - (658.15)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles of managerial finance

Gitman Lawrence J.

Truy cập trực tuyến

Xem 4 phiên bản
14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finance theory

Jarrow R.A.

Englewood Cliffs : Prentice - Hall, 1998 - (332 JAR 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

L'Illustration Economicque et Financiere

P. : [Knxb] , 1929

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Options demystified
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Options demystified

McCafferty Thomas.

New York : McGraw-Hill Professional ; London : McGraw-Hill [distributor], 2006. - ISBN0071471448;ISBN0071454152

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
17
The World of Modigliani and Miller
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The World of Modigliani and Miller

Robert Alan, Hill

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18723

Truy cập trực tuyến

18
HANDBOOKS IN FINANCE: EMPIRICAL CORPORATE FINANCE
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

HANDBOOKS IN FINANCE: EMPIRICAL CORPORATE FINANCE

Eckbo, B. Espen

9780444530905; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20161

Truy cập trực tuyến

19
Bank Restructuring-International Perspectives and Vietnam Practices
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bank Restructuring-International Perspectives and Vietnam Practices

Nguyen, Hong Son; Tran, Thi Thanh Tu; Tran, Thi Hoang Yen

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12871

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finance for engineers evaluation and funding of capital projects

Crundwell F K

Springer; 2008 - (620.00681)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 2.281.122  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (297.756)
 2. 1957đến1972  (37.331)
 3. 1973đến1988  (40.468)
 4. 1989đến2005  (191.169)
 5. Sau 2005  (1.701.333)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Czech  (5.436)
 2. Spanish  (5.128)
 3. German  (3.230)
 4. Portuguese  (2.051)
 5. French  (1.002)
 6. Italian  (409)
 7. Chinese  (190)
 8. Korean  (143)
 9. Japanese  (99)
 10. Turkish  (86)
 11. Norwegian  (82)
 12. Polish  (44)
 13. Russian  (41)
 14. Lithuanian  (32)
 15. Arabic  (21)
 16. Dutch  (11)
 17. Ukrainian  (6)
 18. Greek  (5)
 19. Danish  (5)
 20. Romanian  (3)
 21. Slovak  (1)
 22. Icelandic  (1)
 23. Malay  (1)
 24. Finnish  (1)
 25. Hebrew  (1)
 26. Persian  (1)
 27. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. World Bank
 2. Kondro, Wayne
 3. Collier, Roger
 4. Glasserman, Paul
 5. Eggertson, Laura

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...