skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

EINRICHTUNG ZUM RASTERLINIENWEISEN ABTASTEN
Device for scanning in raster lines

Jahn,Emil ; Hampel,Horst

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technical features of the JBIG standard for progressive bi-level image compression

Hampel, Horst ; Arps, Ronald B ; Chamzas, Christos ; Dellert, David ; Duttweiler, Donald L ; Endoh, Toshiaki ; Equitz, William ; Ono, Fumitaka ; Pasco, Richard ; Sebestyen, Istvan ; Starkey, Cornelius J ; Urban, Stephen J ; Yamazaki, Yasuhiro ; Yoshida, Tadashi

Signal Processing: Image Communication, 1992, Vol.4(2), pp.103-111 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0923-5965 ; E-ISSN: 1879-2677 ; DOI: 10.1016/0923-5965(92)90017-A

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DE2555492

Hampel, Horst., 7531 Neulingen, De ; Deeg, Reinhard, 7531 Keltern, De

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DE2555492

Hampel, Horst., 7531 Neulingen ; Deeg, Reinhard, 7531 Keltern

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Active implant

Kurze; Peter ; Krysmann; Waldemar ; Knoefler; Wolfram ; Graf; Hans-Ludwig ; Bethmann; Wolfgang ; Hampel; Horst

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMPLANT WITH IMPROVED SURFACE'S PROPERTIES

Poll,Hans-Ullrich,DD ; Hampel,Horst,DD ; Knoefler,Wolfram,DD ; Bethmann,Wolfgang,DD ; Wickleder,Karl-Heinz,DD ; Koetzschke,Hans-Joerg,DD

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DE2707258

Anderka, Gerold, 2081 Ellerbek, De ; Hampel, Horst, 2081 Boenningstedt, De ; Jozat, Walter, 2357 BAD Bramstedt, De ; Straszewski, Klaus, 2084 Quickborn, De

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMPLANT WITH COVERING LAYER

Hampel,Horst,DD ; Starke,Manfred,DD ; Bethmann,Wolfgang,DD ; Hamann,Claus,DD ; Knoefler,Wolfram,DD

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

AUTOMATISCHE ZEICHENVORRICHTUNG
Automatic writing machine with seals for pen tips - prevents drying of ink in the pen and choking of capillary tube

Anderka,Gerold ; Hampel,Horst ; Jozat,Walter ; Straszewski,Klaus

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blocking assembly for an automatic drafting device

Anderka; Gerold ; Hampel; Horst ; Jozat; Walter ; Straszewski; Klaus

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DE2707258

Anderka, Gerold, 2081 Ellerbek ; Hampel, Horst, 2081 Boenningstedt ; Jozat, Walter, 2357 BAD Bramstedt ; Straszewski, Klaus, 2084 Quickborn

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1980  (3)
 2. 1980đến1981  (2)
 3. 1982đến1987  (2)
 4. 1988đến1991  (3)
 5. Sau 1991  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (10)
 2. Bài báo  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...