skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 785.289  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Skinner, Richard

The Encyclopedia of Political Science

ISBN: 978-1-60871-266-3

Toàn văn không sẵn có

2
Hardball Lobbying for Nonprofits
Hardball Lobbying for Nonprofits
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hardball Lobbying for Nonprofits

ISBN1-4039-8202-3;ISBN1-349-53899-X;ISBN9786611362881;ISBN1-281-36288-3;ISBN0-230-60483-8

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Thomas, Clive S.

International Encyclopedia of Political Science

ISBN: 978-1-4129-9416-3

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Dirty Deals? : An Encyclopedia of Lobbying, Political Influence, and Corruption

ISBN: 978-1-61069-246-5

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Dirty Deals? : An Encyclopedia of Lobbying, Political Influence, and Corruption

ISBN: 978-1-61069-246-5

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

American Economic History: A Dictionary and Chronology

ISBN: 978-1-61069-698-2

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Guide to Congress

ISBN: 978-1-4522-3532-5

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Clark, Cynthia L.

The American Economy : A Historical Encyclopedia, Rev. ed.

ISBN: 978-1-59884-462-7

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Governing America: Major Decisions of Federal, State, and Local Governments from 1789 to the Present

ISBN: 978-1-4381-3547-2

Toàn văn không sẵn có

10
The business of lobbying in China
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The business of lobbying in China

Kennedy Scott

Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 2005. - (322 KEN 2005) - ISBN0674015479 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Total Lobbying: What Lobbyists Want (and How They Try to Get it)
Total Lobbying: What Lobbyists Want (and How They Try to Get it)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Total Lobbying: What Lobbyists Want (and How They Try to Get it)

ISBN0-521-83817-7;ISBN0-521-54711-3;ISBN1-107-16207-6;ISBN0-511-24981-0;ISBN0-511-25032-0;ISBN0-511-31844-8;ISBN0-511-84039-X;ISBN1-280-70226-5;ISBN0-511-24873-3;ISBN0-511-24928-4

Truy cập trực tuyến

12
LOBBYING
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

LOBBYING

Money and Politics - The democracy we can't afford, 8, p.216

ISBN: 9781921410093 ; E-ISBN: 9781742245386

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Political and Civic Leadership : A Reference Handbook

ISBN: 978-1-4129-7933-7

Toàn văn không sẵn có

14
Lobbying
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Britannica Concise Encyclopedia

ISBN: 9781785391132

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Gale Encyclopedia of U.S. Economic History

ISBN: 978-1-57302-757-1

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Holyoke, Thomas T.

Money in American Politics : An Encyclopedia

ISBN: 978-1-4408-5177-3

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Gale Encyclopedia of American Law

ISBN: 978-1-4144-4302-7

Toàn văn không sẵn có

18
Lobbying
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

The U.S. Justice System: An Encyclopedia

ISBN: 9781598843040

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Boatright, Robert G.

The SAGE Encyclopedia of Business Ethics and Society

ISBN: 978-1-4833-8151-0

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Edwards ; Sutherland, Eric, Sara C. A.

The SAGE Encyclopedia of Political Behavior: A-L

ISBN: 978-1-4833-9115-1

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 785.289  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (2.535)
 2. 1959đến1973  (1.837)
 3. 1974đến1988  (20.431)
 4. 1989đến2004  (192.129)
 5. Sau 2004  (567.177)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (1.040)
 2. German  (902)
 3. Spanish  (619)
 4. Portuguese  (430)
 5. Chinese  (206)
 6. Italian  (54)
 7. Japanese  (41)
 8. Lithuanian  (37)
 9. Korean  (33)
 10. Russian  (31)
 11. Dutch  (25)
 12. Czech  (21)
 13. Norwegian  (19)
 14. Turkish  (18)
 15. Arabic  (9)
 16. Polish  (7)
 17. Slavic (Other)  (6)
 18. Danish  (5)
 19. Greek  (4)
 20. Finnish  (4)
 21. Romanian  (3)
 22. Malay  (3)
 23. Slovak  (1)
 24. Hungarian  (1)
 25. Germanic (Other)  (1)
 26. Bengali  (1)
 27. Bokmål, Norwegian  (1)
 28. Serbo-Croatian  (1)
 29. Welsh  (1)
 30. Hindi  (1)
 31. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. H - Social sciences.  (4.586)
 2. J - Political science.  (1.881)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Lowery, David
 3. Gawande, Kishore
 4. Woll, Cornelia
 5. Mcgrath, Conor

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...