skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Ngôn ngữ: Dutch xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

799 Neelie Kroes: Grote Toekomst Elektronische Gezondheidszorg

Zorg en Financiering, 2010, Vol.9(5), pp.102-102

ISSN: 1569-948X ; E-ISSN: 1876-5122 ; DOI: 10.1007/BF03095495

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

800 Radboud Lanceert Negen Digitale Poli’s

Zorg en Financiering, 2010, Vol.9(5), pp.102-103

ISSN: 1569-948X ; E-ISSN: 1876-5122 ; DOI: 10.1007/BF03095496

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Een hersenimplantaat voor communicatie

Vansteensel, Mariska ; Aarnoutse, Erik ; Freudenburg, Zac ; Ramsey, Nick

Neuropraxis, 2018, Vol.22(3), pp.85-91

ISSN: 1387-5817 ; E-ISSN: 1876-5785 ; DOI: 10.1007/s12474-018-00189-w

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Nhan đề tạp chí 

  1. Neuropraxis  (1)
  2. Zorg En Financiering  (2)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...