skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Lead xóa Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa Ngôn ngữ: Danish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Heavy metals in shell fish]. [Danish]
Kortlaegning af tungmetalindhold i skaldyr.

Larsen E.H. ; Mortensen G.K. ; Levnedsmiddelstyrelsen, Soeborg (Denmark).

Rapport. Levnedsmiddelstyrelsen . no. F91018.

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Trace elements in vegetables from organic farming]. [Danish]
Sporelementer i oekologisk dyrkede groentsager.

Petersen J. ; Pedersen G.A. ; Levnedsmiddelstyrelsen, Copenhagen (Denmark).

Rapport. Levnedsmiddelstyrelsen . no. F91001.

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Trace elements in candy, coffee, tea and cocoa]. [Danish]
Sporelementer i slikprodukter, kaffe, te og kakao.

Levnedsmiddelstyrelsen, Soeborg (Denmark).

Publikation. LST. Statens Levnedsmiddelinstitut . no. 192.

ISSN: 0903-9783

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Chủ đề 

 1. Chromium  (2)
 2. Dinamarca  (2)
 3. Cromo  (2)
 4. Selenio  (2)
 5. Danemark  (2)
 6. Selenium  (2)
 7. Chrome  (2)
 8. Denmark  (2)
 9. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Levnedsmiddelstyrelsen, Soeborg (Denmark).
 2. Pedersen G.A.
 3. Petersen J.
 4. Levnedsmiddelstyrelsen, Copenhagen (Denmark).
 5. Larsen E.H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...