skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 28  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: 1987đến2002 xóa Ngôn ngữ: Danish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Observa Prøvevalg 1986, maj-undersøgelsen; Observa Political Index Polls 1986: May

Observa

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-1927

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eurobarometer 43.1, april-maj 1995; Eurobarometer 43.1, April-May 1995

Reif, Karl Heinz

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-3094

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Observa Prøvevalg 1990, januar-undersøgelsen; Observa Political Index Polls 1990: January

A/S, GfK Danmark

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-1969

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eurobarometer 31, forår 1989; Eurobarometer 31, Spring 1989

Reif, Karl Heinz

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-1559

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eurobarometer 44.2bis, januar-marts 1996; Eurobarometer 44.2bis, January-March 1996

Reif, Karl Heinz

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-3100

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eurobarometer 44.1, november-december 1995; Eurobarometer 44.1, November-December 1995

Reif, Karl Heinz

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-3098

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Danish Gallup Omnibus Data 1986, Omnibus no. 07; Danish Gallup Omnibus Data 1986, Omnibus no. 07

Gallup, TNS

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-1411

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Danish Gallup Omnibus Data 1987, Omnibus no. 05; Danish Gallup Omnibus Data 1987, Omnibus no. 05

Gallup, TNS

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-1456

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Danish Gallup Omnibus Data 1984, Omnibus no. 05; Danish Gallup Omnibus Data 1984, Omnibus no. 05

Gallup, TNS

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-1167

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eurobarometer 35.0, forår 1991; Eurobarometer 35.0, Spring 1991

Reif, Karl Heinz

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-1660

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gallup Omnibus Data 1970, omnibus nr. 12; Danish Gallup Omnibus Data 1970, Omnibus no. 12

Gallup, TNS

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-1325

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Observa Prøvevalg 1970, maj-undersøgelsen; Observa Political Index Polls 1970: May

Observa

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-892

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Danish Neutrality Survey, 1956; Danish Neutrality Survey, 1956

Gallup, TNS

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-268

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Danish Gallup Omnibus Data 1984, Omnibus no. 03; Danish Gallup Omnibus Data 1984, Omnibus no. 03

Gallup, TNS

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-1165

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Danish Gallup Omnibus Data 1964, Omnibus no. 09; Danish Gallup Omnibus Data 1964, Omnibus no. 09

Gallup, TNS

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-1279

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Danish Gallup Omnibus Data 1966, Omnibus no. 12; Danish Gallup Omnibus Data 1966, Omnibus no. 12

Gallup, TNS

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-1292

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Danish Gallup Omnibus Data 1969, Omnibus no. 11; Danish Gallup Omnibus Data 1969, Omnibus no. 11

Gallup, TNS

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-1314

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Danish Gallup Omnibus Data 1964, Omnibus no. 04; Danish Gallup Omnibus Data 1964, Omnibus no. 04

Gallup, TNS

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-1274

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eurobarometer 24, oktober-november 1985; Eurobarometer 24, October-November 1985

Riffault, Héléne ; Rabier, Jacques-René ; Inglehart, Ronald

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-1245

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Danish Gallup Omnibus Data 1989, Omnibus no. 03; Danish Gallup Omnibus Data 1989, Omnibus no. 03

Gallup, TNS

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-1531

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 28  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...