skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Danish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soldiers and ‘respect’ in complex conflicts: an Afghan case

Cornelia Vikan

Etikk i Praksis: Nordic Journal of Applied Ethics, 01 December 2017, Vol.12(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1890-3991 ; E-ISSN: 1890-4009 ; DOI: 10.5324/eip.v12i1.2258

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
EU’s politimission i Afghanistan blandede resultater.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

EU’s politimission i Afghanistan blandede resultater.

European Court of Auditors

ISBN: 978-92-872-2528-3 ; Series ISSN: 1977-5636 ; DOI: 10.2865/56834

Toàn văn sẵn có

3
EU’s politimission i Afghanistan blandede resultater.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

EU’s politimission i Afghanistan blandede resultater.

European Court of Auditors

ISBN: 978-92-872-2535-1 ; Series ISSN: 1977-5636 ; DOI: 10.2865/830394

Toàn văn sẵn có

4
EU’s politimission i Afghanistan : blandede resultater.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

EU’s politimission i Afghanistan : blandede resultater.

European Court of Auditors

ISBN: 978-92-872-2483-5 ; Series ISSN: 1831-0796 ; DOI: 10.2865/489134

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Terrorbekæmpelse og menneskerettigheder ; Danmarks rolle som USA's koalitionspartner i Afghanistan-krigen

Rytter, Jens Elo

Retfærd, 2008, Årg. 31, nr. 3 = Nr. 122, pp.4-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0105-1121

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sygeplejerske i et af verdens fattigste lande
Nurse in one of the world's poorest countries

Larsen, H

Sygeplejersken, 2006, Vol.106(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0106-8350

Toàn văn sẵn có

7
Europæisk solidaritet med kriseofre : EU og humanitær hjælp.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europæisk solidaritet med kriseofre : EU og humanitær hjælp.

European Commission ; Directorate-General for Press and Communication

CC60

ISBN: 92-894-0549-X

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gallup Omnibus Data 1980, omnibus nr. 09; Danish Gallup Omnibus Data 1980, Omnibus no. 09

Gallup, TNS

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-595

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Observa Prøvevalg 1980; Observa Political Index Polls, 1980

Observa

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-1005

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (2)
 2. 2002đến2005  (1)
 3. 2006đến2007  (1)
 4. 2008đến2015  (4)
 5. Sau 2015  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. European Court of Auditors
 2. European Commission
 3. Directorate-General for Press and Communication
 4. Rytter, Jens Elo
 5. Larsen, H

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...