skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Danish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Parorendes oplevelser af samlivet med deprimerede mennesker: En kvalitativ metasyntese
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parorendes oplevelser af samlivet med deprimerede mennesker: En kvalitativ metasyntese

Hansen, J. O. ; Jakobsen, T. L. ; Rossen, C. B. ; Buus, N.

Nordic Journal of Nursing Research, 12/01/2011, Vol.31(4), pp.32-37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0107-4083 ; E-ISSN: 2057-1593 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/010740831103100407

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Buus, N.
  2. Jakobsen, Thea Lund
  3. Rossen, C. B.
  4. Blach Rossen, Camilla
  5. Rossen, Camilla Blach

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...