skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 158  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Danish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devices, Methods, and Graphical User Interfaces for Manipulating User Interface Objects with Visual and/or Haptic Feedback

Foss, Christopher Patrick ; Ive, Jonathan P ; Karunamuni, Chanaka G ; Chaudhri, Imran A ; Dye, Alan C ; Wan, Wan Si ; Bauer, Sebastian J ; Dascola, Jonathan R ; Apodaca, Gregory M ; Ruiz, Marcos Alonso ; Teutschler, Sophia

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONFIGURING CONTEXT-SPECIFIC USER INTERFACES

Wilson, Eric Lance

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device configuration user interface

Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICES, METHODS, AND GRAPHICAL USER INTERFACES FOR MANIPULATING USER INTERFACE OBJECTS WITH VISUAL AND/OR HAPTIC FEEDBACK

Dascola, Jonathan R ; Ruiz, Marcos Alonso ; Bauer, Sebastian J ; Kocienda, Kenneth L ; Verweij, Hugo ; Family, Afrooz ; Brown, Matthew I ; Winer, Morgan H

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE FOR RECEIVING USER INPUT

Zambetti, Nicholas ; Dascola, Jonathan R ; Chaudhri, Imran ; Davydov, Anton M ; Ive, Jonathan P ; Lemay, Stephen O ; Lynch, Kevin ; Ording, Bas ; Wan, Wan Si ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE FOR RECEIVING USER INPUT

Zambetti, Nicholas ; Dascola, Jonathan R ; Chaudhri, Imran ; Davydov, Anton M ; Ive, Jonathan P ; Lemay, Stephen O ; Lynch, Kevin ; Ording, Bas ; Wan, Wan Si ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE FOR RECEIVING USER INPUT

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE FOR RECEIVING USER INPUT

Mohseni, Daamun

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICES, METHODS, AND GRAPHICAL USER INTERFACES FOR MANIPULATING USER INTERFACE OBJECTS WITH VISUAL AND/OR HAPTIC FEEDBACK

Dascola, Jonathan R ; Foss, Christopher Patrick ; Dellinger, Richard R

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface for camera effects

Manzari, Behkish J ; Pivonka, Pavel ; Bereza, Marek

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Interface for Camera Effects

Manzari, Behkish J ; Pivonka, Pavel ; Preston, Daniel Trent

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Interfaces for Battery Management

Graham, David Chance ; Chaudhri, Imran ; Dye, Alan C ; Foss, Christopher Patrick ; Ive, Jonathan P ; Lynch, Kevin ; Wilson, Christopher ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devices, Methods, and Graphical User Interfaces for Messaging

Chaudhri, Imran A

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devices, Methods, and Graphical User Interfaces for Messaging

Chaudhri, Imran A

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devices, Methods, and Graphical User Interfaces for Messaging

Chaudhri, Imran A

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devices and Methods for Navigating Between User Interfaces

Ruiz, Marcos Alonso ; Bauer, Sebastian J ; Cato, Andrew B ; Chaudhri, Imran A ; Dascola, Jonathan R ; Foss, Christopher Patrick ; Hagedorn, Joseph A ; Karunamuni, Chanaka G ; Lemay, Stephen O

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devices and Methods for Navigating Between User Interfaces

Ruiz, Marcos Alonso ; Bauer, Sebastian J ; Cato, Andrew B ; Chaudhri, Imran A ; Dascola, Jonathan R ; Foss, Christopher Patrick ; Hagedorn, Joseph A ; Karunamuni, Chanaka G ; Lemay, Stephen O

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devices, Methods, and Graphical User Interfaces for Generating Tactile Outputs

Robert, Julien Y ; Fox, Tyler M ; Milandinov, Viktor

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devices, Methods, and Graphical User Interfaces for Messaging

Chaudhri, Imran A

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devices, Methods, and Graphical User Interfaces for Messaging

Chaudhri, Imran A

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 158  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (4)
 2. 2003đến2006  (9)
 3. 2007đến2009  (13)
 4. 2010đến2013  (11)
 5. Sau 2013  (119)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (135)
 2. Bài báo  (20)
 3. Book Chapters  (2)
 4. Sách  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (88)
 2. Italian  (1)
 3. German  (1)
 4. Norwegian  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lemay, Stephen O
 2. Foss, Christopher Patrick
 3. Dascola, Jonathan R
 4. Yang, Lawrence Y
 5. Chaudhri, Imran A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...