skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Danish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings from the Nordcode Seminar - Participation and Dialogue

Liv Merete Nielsen ; Susann Vihma ; Tore Gulden ; Arild Berg

Formakademisk, 01 August 2012, Vol.5(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1890-9515 ; DOI: 10.7577/formakademisk.371

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Er billeder sprog (Are Pictures Language)? ROLIG-Papir 59

Ulbaek, Ib; Roskilde Univ. Center (Denmark) (Corporate Author)

ISSN: 0106-0821

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Roskilde Univ. Center
  2. Arild Berg
  3. Nielsen, Liv Merete
  4. Ulbaek, Ib
  5. Liv Merete Nielsen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...