skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 106.210  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Czech xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Use of hormonal contraceptives and occurrence of pregnancy-related pelvic pain: a prospective cohort study in Norway

Weiderpass Elisabete ; Kumle Merethe ; Alsaker Elin ; Lund Eiliv

BMC Pregnancy and Childbirth, 01 June 2004, Vol.4(1), p.11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2393 ; E-ISSN: 1471-2393 ; DOI: 10.1186/1471-2393-4-11

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Z historie výuky fyziky pro mediky na pražských univerzitách

Těšínská, Emilie ; Hlaváčková, Ludmila

Acta Universitatis Carolinae Historia Universitatis Carolinae Pragensis, 2011, Vol.51(1), pp.11-57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0323-0562 ; E-ISSN: 2336-5730

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Případ Takiwasi - Koncept tradiční domorodé medicíny peruánské Amazonie

Miroslav Horák

AntropoWebzin, 01 April 2010, Vol.6(2), pp.101-107 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1801-8807

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jak se děje ájurvéda

Wolfová, Alžběta

Lidé města, 2015, Vol.17(1), pp.45-82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1212-8112 ; E-ISSN: 1212-8112

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Invisible Lady Doctors and Bald Femininity: Professional Conference in Czech Reproductive Medicine

Iva Šmídová

Sociální studia, 01 August 2016, Vol.12(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1214-813X ; E-ISSN: 1803-6104

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

A method of manufacturing a screw by milling

Vyšata Jiří

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Penetrating test plates for testing repellent substances on the surface of packaging foils

Nesvorná Marta ; Bostlová Marie ; Hubert Jan ; Aulický Radek ; Stejskal Václav

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

A light module for road vehicle headlamps

Samokhin Yevhen

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

An electrocoagulable unit with aggregate separation

Pivokonská Lenka ; Čermáková Lenka ; Petříček Radim ; Pivokonský Martin

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CZ26381U

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

A cement-based mixture for the manufacture of components for measuring the response of ballistic load

Nešpor Bohdan ; Nejedlík Martin

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

An interactive glass wall

Brabec Adam ; Trávníček Martin

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CZ26392U

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

A device for measuring the deflection of cylindrical bodies

Frantík Petr ; Šimonová Hana ; Keršner Zbyněk

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

A recuperation reservoir with a tubular exchanger for water heating

Jandečka Ivan

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

A system of fastening solar collectors, especially of photovoltaic panels, to the supporting structure

Mrázek Jan ; Řehák Jaromír

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

A passage opening in a small hive , especially for bumblebees

Trněný Oldřich ; Vejražka Karel ; Titěra Dalibor ; Kloutvorová Jana ; Suran Pavol

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dough for the preparation of yeast-free fried article

Šimková Veronika

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

A device for modulation of the external sound of a motor vehicle

Hošinský Radek ; Novák Pavel

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

A method of manufacturing a screw by milling

Vyšata Jiří

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 106.210  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (20)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1978  (13)
 2. 1978đến1991  (28)
 3. 1992đến1999  (26.615)
 4. 2000đến2008  (47.922)
 5. Sau 2008  (31.619)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (105.104)
 2. Chinese  (1)
 3. French  (1)
 4. German  (1)
 5. Japanese  (1)
 6. Norwegian  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Dammer Ondřej
 2. Halada Pavel
 3. Krejčík Lukáš
 4. Radl Stanislav
 5. Stach Jan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...