skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 107.423  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Czech xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical Papers

ISSN0366-6352

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Obsahová stejnoměrnost směsí a tablet obsahujících warfarin.
Content uniformity of warfarin-containing mixtures and tablets

Franc, Aleš ; Muselík, Jan ; Máslová, Radka ; Hadrabová, Jana

Ceska a Slovenska farmacie : casopis Ceske farmaceuticke spolecnosti a Slovenske farmaceuticke spolecnosti, August 2013, Vol.62(4), pp.177-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1210-7816 ; PMID: 24047147 Version:1

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lyofilizácia liečiv na báze proteínov.
Lyophilisation of protein-based drugs

Murányi, Andrej ; Vitková, Mária

Ceska a Slovenska farmacie : casopis Ceske farmaceuticke spolecnosti a Slovenske farmaceuticke spolecnosti, October 2014, Vol.63(5), pp.199-205 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1210-7816 ; PMID: 25354739 Version:1

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Příprava a hodnocení orálního gelu obsahujícího silici z jedle sibiřské (Abies sibirica Ledeb.).
Preparation and evaluation of the oral gel containing the essential oil from Siberian fir (Abies sibirica Ledeb.)

Ajupova, Rizvangul ; Masteiková, Ruta ; Nejezchlebová, Marcela ; Zemlička, Milan ; Bernatoniene, Jurga ; Vetchý, David

Ceska a Slovenska farmacie : casopis Ceske farmaceuticke spolecnosti a Slovenske farmaceuticke spolecnosti, June 2014, Vol.63(3), pp.113-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1210-7816 ; PMID: 25115663 Version:1

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deriváty kyseliny fenylkarbamové jako potenciální antituberkulotika.
Derivatives of phenylcarbamic acid as potential antituberculotics

Waisser, Karel ; Cizmárik, Jozef

Ceska a Slovenska farmacie : casopis Ceske farmaceuticke spolecnosti a Slovenske farmaceuticke spolecnosti, February 2012, Vol.61(1-2), pp.17-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1210-7816 ; PMID: 22536648 Version:1

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Krucinka barvírská (Genista tinctoria L.)--obsahové látky a biologická aktivita.
Dyer's Greenweed (Genista tinctoria L.): constituents and biological activity

Tůmová, Lenka ; Tůma, Jirí

Ceska a Slovenska farmacie : casopis Ceske farmaceuticke spolecnosti a Slovenske farmaceuticke spolecnosti, April 2011, Vol.60(2), pp.61-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1210-7816 ; PMID: 21650007 Version:1

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Štúdium lokálnych anestetík: časť 204* determinácia kritických micelových koncentrácií vybraných m-alkoxysubstituovaných pyrolidínoetylesterov kyseliny fenylkarbámovej využitím pyrénu ako sondy.
Study of local anaesthetics: part 204* determination of critical micelle concentrations of selected derivatives of pyrrolidino-m-alkoxyphenylcarbamic acid using pyrene as a probe

Gališinová, Jana ; Andriamainty, Fils ; Cižmárik, Jozef ; Kontseková, Eva ; Malík, Ivan

Ceska a Slovenska farmacie : casopis Ceske farmaceuticke spolecnosti a Slovenske farmaceuticke spolecnosti, February 2014, Vol.63(1), pp.22-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1210-7816 ; PMID: 24568334 Version:1

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hodnotenie liberácie kofeínu z dermálnych polotuhých liekov.
Evaluation of liberation of caffeine from dermal semisolids drugs

Kodadová, Alexandra ; Vitková, Zuzana ; Herdová, Petra

Ceska a Slovenska farmacie : casopis Ceske farmaceuticke spolecnosti a Slovenske farmaceuticke spolecnosti, October 2013, Vol.62(5), pp.220-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1210-7816 ; PMID: 24237472 Version:1

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Štúdium lokálnych anestetík: Časť 205* Štúdium stability heptakaíniumchloridu a karbizokaíniumchloridu zrýchleným neizotermickým testom.
Studies of local anaesthetics: part 205* studies of stability of heptacainium chloride and carbisocainium chloride using an accelerated non-isothermal test

Stankovičová, Mária ; Lašáková, Andrea ; Medlenová, Veronika ; Bezáková, Zelmíra ; Cižmárik, Jozef

Ceska a Slovenska farmacie : casopis Ceske farmaceuticke spolecnosti a Slovenske farmaceuticke spolecnosti, August 2014, Vol.63(4), pp.160-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1210-7816 ; PMID: 25246154 Version:1

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vplyv teploty a koncentrácie tenzidu na farmaceutickú dostupnosť liečiva.
Influence of temperature and concentration of a surfactant on pharmaceutical availability

Herdová, Petra ; Vitková, Zuzana ; Oremusová, Jarmila ; Kodadová, Alexandra

Ceska a Slovenska farmacie : casopis Ceske farmaceuticke spolecnosti a Slovenske farmaceuticke spolecnosti, October 2013, Vol.62(5), pp.223-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1210-7816 ; PMID: 24237473 Version:1

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Štúdium lokálnych anestetík: Časť 206* Micelizácie vybraných kvartérnych amóniových solí odvodených od heptakaínu.
Study of local anaesthetics: Part 206* Micellization of selected of quaternary ammonium salt derived from heptacaine

Gališinová, Jana ; Čižmárik, Jozef ; Salanci, Eva ; Gálusová, Andrea ; Stopková, Lenka ; Andriamainty, Fils

Ceska a Slovenska farmacie : casopis Ceske farmaceuticke spolecnosti a Slovenske farmaceuticke spolecnosti, September 2015, Vol.64(4), pp.144-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1210-7816 ; PMID: 26459129 Version:1

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peletizace tavenin a kapalin.
Pelletization of melts and liquids

Rabisková, Miloslava

Ceska a Slovenska farmacie : casopis Ceske farmaceuticke spolecnosti a Slovenske farmaceuticke spolecnosti, April 2011, Vol.60(2), pp.54-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1210-7816 ; PMID: 21650006 Version:1

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nové trendy ve studiu glykosylace proteinů u onkologických onemocnění
New trends in the study of protein glycosylation in oncological diseases

Zahradníková, M ; Hernychova, L ; Vojtěšek, B ; Novotný, M V

Klinicka onkologie : casopis Ceske a Slovenske onkologicke spolecnosti, 2014, Vol.27 Suppl 1, pp.S121-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0862-495X ; PMID: 24945549 Version:1

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vliv stupně substituce na nasákavost kyselé formy karboxymethylcelulosy v podobě netkané textilie.
Influence of the degree of substitution on the absorptivity of acidic carboxymethyl cellulose in the form of nonwoven fabric

Masteiková, Ruta ; Vinklárková, Lenka ; Muselík, Jan ; Vetchý, David ; Bernatoniene, Jurga ; Sopuch, Tomáš

Ceska a Slovenska farmacie : casopis Ceske farmaceuticke spolecnosti a Slovenske farmaceuticke spolecnosti, April 2013, Vol.62(2), pp.89-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1210-7816 ; PMID: 23822574 Version:1

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pokroky ve využití instrumentálního měření barevnosti ve vývoji, výrobě a v kontrole jakosti léčiv, léčivých přípravků a farmaceutických pomocných látek II*
Advances in the use of instrumental measurement of colour in the development, production and quality control of drugs, medicinal preparations and pharmaceutical auxiliary substances II*

Subert, Jan ; Cižmárik, Jozef

Ceska a Slovenska farmacie : casopis Ceske farmaceuticke spolecnosti a Slovenske farmaceuticke spolecnosti, June 2014, Vol.63(3), pp.107-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1210-7816 ; PMID: 25115662 Version:1

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Cukry zasahují" aneb glykomika na poli nádorových biomarkerů.
Sugars Interfere or Glycomics in the Field of Cancer Biomarkers

Zahradníková, M ; Vojtěšek, B ; Hernychova, L

Klinicka onkologie : casopis Ceske a Slovenske onkologicke spolecnosti, 2015, Vol.28 Suppl 2, pp.2S20-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0862-495X ; PMID: 26374154 Version:1

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rod Bergenia - obsahové látky a biologická aktivita.
Bergenia genus - content matters and biological activity

Hendrychová, Helena ; Tůmová, Lenka

Ceska a Slovenska farmacie : casopis Ceske farmaceuticke spolecnosti a Slovenske farmaceuticke spolecnosti, October 2012, Vol.61(5), pp.203-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1210-7816 ; PMID: 23256653 Version:1

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alkalimetrické titrácie solí organických zásad v liekopise.
Alkalimetric titrations of salts of organic bases in the Pharmacopoeia

Bezáková, Zelmíra ; Stankovičová, Mária

Ceska a Slovenska farmacie : casopis Ceske farmaceuticke spolecnosti a Slovenske farmaceuticke spolecnosti, December 2013, Vol.62(6), pp.264-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1210-7816 ; PMID: 24393115 Version:1

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analytický profil 1-[3-(3-propoxy- fenylkarbamoyloxy)-2-hydroxy- propyl]-4-(3-trifluórmetylfenyl) piperazíniumchloridu.
Analytical profile of 1-3-(3-propoxyphenylcarbamoyloxy)-2-hydroxypropyl-4-(3-trifluoromethylphenyl)piperazinium chloride

Malík, Ivan

Ceska a Slovenska farmacie : casopis Ceske farmaceuticke spolecnosti a Slovenske farmaceuticke spolecnosti, December 2011, Vol.60(6), pp.283-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1210-7816 ; PMID: 22312851 Version:1

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zvyšování biologické dostupnosti léčiv pomocí formulace liquisolid systémů.
Enhancing of drug bioavailability using liquisolid system formulation

Gajdziok, Jan ; Vraníková, Barbora

Ceska a Slovenska farmacie : casopis Ceske farmaceuticke spolecnosti a Slovenske farmaceuticke spolecnosti, June 2015, Vol.64(3), pp.55-66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1210-7816 ; PMID: 26400228 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 107.423  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (443)
 2. Toàn văn trực tuyến (106.011)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1962  (192)
 2. 1962đến1975  (739)
 3. 1976đến1989  (171)
 4. 1990đến2004  (59.899)
 5. Sau 2004  (46.407)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (105.046)
 2. German  (12)
 3. Russian  (5)
 4. Slovak  (5)
 5. Spanish  (4)
 6. French  (2)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Dammer Ondřej
 2. Krejčík Lukáš
 3. Radl Stanislav
 4. Stach Jan
 5. Hajicek Josef

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...