skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Church Slavic xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Iz perepiski rumynskikh voevod s sibinskim i brashovskim magistratami : teksty 28 slavi͡anskikh dokumentov valashskago proiskhozhdenīi͡a XV-XVII vv., gorodskikh arkhivov Sibina i Brashova i Bri͡ukentalʹskago muzei͡a v Sibini͡e
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iz perepiski rumynskikh voevod s sibinskim i brashovskim magistratami : teksty 28 slavi͡anskikh dokumentov valashskago proiskhozhdenīi͡a XV-XVII vv., gorodskikh arkhivov Sibina i Brashova i Bri͡ukentalʹskago muzei͡a v Sibini͡e

Syrku, Polikhroniĭ Agapievich

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Сырку, Полихроний Агапиевич
  2. Syrku, Polikhroniĭ Agapievich

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...