skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Phân loại theo LCC: B - Philosophy. Psychology. Religion xóa Ngôn ngữ: Chinese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Foundations of Chinese Psychology: Confucian Social Relations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foundations of Chinese Psychology: Confucian Social Relations

Hwang, Kwang-Kuo

Series ISSN: 1574-0455 ; ISBN: 978-1-4614-1438-4 ; E-ISBN: 978-1-4614-1439-1 ; DOI: 10.1007/978-1-4614-1439-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
The book of Lord Shang apologetics of state power in early China, abridged edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The book of Lord Shang apologetics of state power in early China, abridged edition

Yang, Shang

E-ISBN 9780231179898 ; E-ISBN 9780231550383

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Redefining Chinese Literature and Art
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Redefining Chinese Literature and Art

Yuan, Jixi

Series ISSN: 2524-8464 ; ISBN: 978-981-13-3554-9 ; E-ISBN: 978-981-13-3555-6 ; DOI: 10.1007/978-981-13-3555-6

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Shizi China's first syncretist
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shizi China's first syncretist

Shi, Jiao

E-ISBN 9780231159067

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Shang Yang
  2. Huang, Guangguo
  3. Yuri Pines
  4. Hwang, Kwang - Kuo
  5. Shang, Yang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...