skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 342.806  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The distribution characteristics of heavy metals in Guiyang urban soils

Li, Xiaoyan ; Cao, Yijin ; Qi, Le ; Shu, Fu

Chinese Journal of Geochemistry, 2012, Vol.31(2), pp.174-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-9426 ; E-ISSN: 1993-0364 ; DOI: 10.1007/s11631-012-0564-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

轻合金加工技术/#/輕合金加工技術

ISSN1007-7235

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals accumulation effect in rabbit body fluids after smoking

Zhong, Kuang-biao ; Gui, Ming ; Zhu, Li-yong ; Li, Wei ; Guan, Cha-xiang ; Guo, Fang-qiu

Journal of Central South University of Technology, 2011, Vol.18(5), pp.1408-1412 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1005-9784 ; E-ISSN: 1993-0666 ; DOI: 10.1007/s11771-011-0854-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

冶金管理

ISSN1005-6726

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

矿床地质/#/礦床地質

ISSN0258-7106

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recovery of bismuth and antimony metals from pressure-leaching slag

Zhang, Bao ; Li, Qian ; Shen, Wenqian ; Min, Xiaobo

Rare Metals, 2012, Vol.31(1), pp.102-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0521 ; E-ISSN: 1867-7185 ; DOI: 10.1007/s12598-012-0471-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soluble of Metals within TSP in Shanghai

Chang, Yan ; Feng, Chong ; Qu, Jian-Guo ; Zhang, Jing

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, April 2015, Vol.36(4), pp.1164-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 26164886 Version:1

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uranium, rare metals, and granulite-facies metamorphism

Cuney, Michel ; Barbey, Pierre

Geoscience Frontiers, September 2014, Vol.5(5), pp.729-745 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-9871 ; DOI: 10.1016/j.gsf.2014.03.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nanocrystal Model for Liquid Metals and Amorphous Metals

Tian, X.L ; Zhan, C.W ; Hou, J.X ; Chen, X.C ; Sun, J.J

Journal of Materials Science and Technology, 2010, Vol.26(1), pp.69-74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1005-0302 ; E-ISSN: 1941-1162 ; DOI: 10.1016/S1005-0302(10)60011-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anodic dissolution of metals in ionic liquids

Abbott, Andrew P ; Frisch, Gero ; Hartley, Jennifer ; Karim, Wrya O ; Ryder, Karl S

Progress in Natural Science: Materials International, December 2015, Vol.25(6), pp.595-602 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0071 ; DOI: 10.1016/j.pnsc.2015.11.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
&#37329;&#23646;&#20108;&#27425;&#30005;&#23376;&#21457;&#23556;&#31995;&#25968;&#34920;&#36798;&#24335;<br>Formula for secondary electron yield from metals
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

金属二次电子发射系数表达式
Formula for secondary electron yield from metals

Xie Aigen, 谢爱根 ; Zhang Jian, 张健 ; Liu Bin, 刘斌 ; Wang Tiebang, 王铁邦

High Power Laser and Particle Beams, 2012, Vol.24(2), pp.481-485 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-4322 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3788/HPLPB20122402.0481

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Mn and Ni on microstructure and impact toughness of submerged arc weld metals

Yang, Lijun ; Wang, Huichao ; Zhang, Zhi ; Zhang, Jin ; Meng, Xianqun ; Huang, Shiming ; Bai, Qiuyi

Transactions of Tianjin University, 2015, Vol.21(6), pp.562-566 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1006-4982 ; E-ISSN: 1995-8196 ; DOI: 10.1007/s12209-015-2480-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study on the characteristics of heavy metals in orange ecosystem

Li, Qilin ; Wei, Chaofu ; Huang, Yun ; Wang, Liwei ; Wang, Dingyong

Chinese Journal of Geochemistry, 2010, Vol.29(1), pp.100-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-9426 ; E-ISSN: 1993-0364 ; DOI: 10.1007/s11631-010-0100-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joint toxic effects of heavy metals and atrazine on invasive plant species Solidago Canadensis L .

Han, Zhaoxiang ; He, Guandong ; Wang, Jiahong ; Lü, Chunxia

Chinese Journal of Geochemistry, 2011, Vol.30(4), pp.523-530 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-9426 ; E-ISSN: 1993-0364 ; DOI: 10.1007/s11631-011-0536-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simulating experiment on the enrichment of precious metals in Lower Cambrian black shale series of Hunan and Guizhou provinces

Han, Tao ; Zhu, Xiaoqing ; Li, Zengsheng

Chinese Journal of Geochemistry, 2011, Vol.30(3), pp.375-381 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-9426 ; E-ISSN: 1993-0364 ; DOI: 10.1007/s11631-011-0522-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution of heavy metals in soils of Port Harcourt and its environs, Niger Delta, Nigeria

Odigi, Minapuye ; Ukren, Lucky ; Nwankwoala, Hycienth

Chinese Journal of Geochemistry, 2011, Vol.30(4), pp.415-421 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-9426 ; E-ISSN: 1993-0364 ; DOI: 10.1007/s11631-011-0527-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remoción de acidez y de metales de drenajes ácidos de minas usando aguas residuales municipales y barros activados ; 利用城市污水与活化污泥去除酸性矿山废水酸性与金属离子
Removal of Metals and Acidity from Acid Mine Drainage Using Municipal Wastewater and Activated Sludge

Hughes, Theresa ; Gray, N.

Mine Water and the Environment, 2013, Vol.32(3), pp.170-184 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1025-9112 ; E-ISSN: 1616-1068 ; DOI: 10.1007/s10230-013-0218-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wirksame Parameterprognose für Metallaustrag aus Rückstandshalden des Zinkbergwerks Zanjan mittels PHREEQC ; Predicciones sobre el transporte de metales desde las colas de cinc Zanjan usando PHREEQC ; 利用PHREEQC方法有效预测Zanjan含锌矿尾矿中金属离子运移参数
Effective Parameter Predictions in Metals Transport from the Zanjan Zinc Mine Tailings using PHREEQC

Motalebi Damuchali, Ali ; Asadollahfardi, Gholamreza ; Khodadadi, Ahmad

Mine Water and the Environment, 2012, Vol.31(4), pp.339-343 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1025-9112 ; E-ISSN: 1616-1068 ; DOI: 10.1007/s10230-012-0201-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 342.806  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (14.475)
 2. Toàn văn trực tuyến (330.460)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1966  (31)
 2. 1966đến1985  (36)
 3. 1986đến1995  (612)
 4. 1996đến2006  (17.318)
 5. Sau 2006  (324.773)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (283.098)
 2. French  (2.543)
 3. Spanish  (233)
 4. Chamorro  (170)
 5. German  (141)
 6. Italian  (122)
 7. Portuguese  (81)
 8. Japanese  (80)
 9. Arabic  (13)
 10. Russian  (11)
 11. Korean  (2)
 12. Finnish  (2)
 13. Hungarian  (1)
 14. Polish  (1)
 15. Turkish  (1)
 16. Dutch  (1)
 17. Hebrew  (1)
 18. Vietnamese  (1)
 19. Hindi  (1)
 20. Danish  (1)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. The Inventor Has Waived The Right To Be Mentioned
 2. Wang, Y.
 3. Zhang, Y.
 4. Liu, Y.
 5. Wang, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...