skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 6.056  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reduced size user interface

Chaudhri, Imran ; Lemay, Stephen O ; Dye, Alan C ; Foss, Christopher Patrick ; Wilson, Christopher ; Wilson, Eric Lance ; Yang, Lawrence Y ; Ive, Jonathan P ; Nelson, Britt K

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reduced size user interface

Chaudhri Imran ; Lemay Stephen O ; Dye Alan C ; Foss Christopher Patrick ; Wilson Christopher ; Wilson Eric Lance ; Yang Lawrence Y ; Ive Jonathan P ; Nelson Britt K ; Park Dennis S

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces for personalized content recommendation

Meyerzon Dmitriy ; Cohen David M ; Ford Adam ; Haon Andrew C ; Nakhoul Ryan ; Silvis Jason Glenn ; Srinivasan Vidya ; Trabona Denise

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces for store-value accounts

Van Os Marcel ; Ahn Charles ; Alabi Oluwatomiwa B ; Anton Peter D ; Dicker George R ; Pitschel Donald W ; Ruangchan Danvin ; Steele Glen W ; Tickner Simon ; Webster Shawn

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface for receiving user input

Zambetti, Nicholas ; Dascola, Jonathan R ; Chaudhri, Imran ; Davydov, Anton M ; Ive, Jonathan P ; Lemay, Stephen O ; Lynch, Kevin ; Ording, Bas ; Wan, Wan Si ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE FOR RECEIVING USER INPUT

Jonathan P. Ive ; Kevin Lynch ; Wan Si Wan ; Jonathan R. Dascola ; Lawrence Y. Yang ; Anton M. Davydov ; Bas Ording ; Nicholas Zambetti ; Imran Chaudhri ; Stephen O. Lemay

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface for receiving user input

Zambetti, Nicholas ; Dascola, Jonathan R ; Chaudhri, Imran ; Davydov, Anton M ; Ive, Jonathan P ; Lemay, Stephen O ; Lynch, Kevin ; Ording, Bas ; Wan, Wan Si ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE FOR RECEIVING USER INPUT

Zambetti Nicholas ; Dascola Jonathan R ; Chaudhri Imran ; Davydov Anton M ; Ive Jonathan P ; Lemay Stephen O ; Lynch Kevin ; Ording Bas ; Wan Wan Si ; Yang Lawrence Y ; Mohseni Daamun

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Updating a user interface to a service

Kozlowski, Dawid ; Borysenko, Michael I ; Alev, Umut ; Wood, Matt ; Himberger, Andrew Michael ; Bernstein, Ethan Joseph ; Wells, Stephen Thomas ; Carter, Benjamin Franklin

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adjusting user interfaces based on entity location

Hall Michael ; Bussmann Alexander T

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Updating user interface to service

Kozlowski Dawid ; Borysenko Michael I ; Alev Umut ; Wood Matt ; Himberger Andrew Michael ; Bernstein Ethan Joseph ; Wells Stephen Thomas ; Carter Benjamin Franklin

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User-based Internet insurance user interface system

Tao Weijie

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface for internet advertisement

Mishra, Sumit ; Chu, Becky ; Hariharan, Vivek ; Quan, Dean ; Harris, Graham ; Racho, Erik

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent display of information in a user interface

Hoffman Michael T

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improvements relating to graphical user interfaces

Epstein Owen ; Stein Michael Lewis

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces for personalized recommendations

Neystadt Eugene John ; Oron Avigad ; Karidi Ron ; Varshavsky Roy ; DAR Ziv Ron

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improvements relating to graphical user interfaces

Epstein Owen ; Stein Michael Lewis

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improvements relating to graphical user interfaces

Stein Michael Lewis ; Epstein Owen

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transferring content between graphical user interfaces

Conklin Skji Martens ; FISH Nathan James ; Davidson Philip Lindsley

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Systems and methods for reporting a user interface status

O'Donoghue Jeremy

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 6.056  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (8)
 2. 2003đến2006  (81)
 3. 2007đến2010  (655)
 4. 2011đến2015  (1.557)
 5. Sau 2015  (3.755)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (5.635)
 2. French  (199)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lemay, Stephen O
 2. Roessler Frank
 3. Geppert Birgit
 4. Chaudhri, Imran
 5. Yang, Lawrence Y

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...