skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.705  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Performing Operations xóa Ngôn ngữ: Chinese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种竹产品生产加工用表面打磨装置
Surface polishing device for bamboo product production and processing

LI Liang

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种用于水轮机组的拐臂拆卸装置
A turning arm dismounting device for hydraulic turbine

LI Liang

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

混凝土搅拌机
Concrete mixer

LI Liang

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种阻滑块组件
Hinder sliding block set spare

LI Liang

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Granulation device

LI Liang

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种充电桩交流电能表检定装置
Charging pile AC electric energy meter calibration apparatus

LI Liang

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种抗冲击耐用型汽车轮毂
Anti-impact durable automobile hub

LI Liang

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

精密铣槽刀具
Accurate grooving tool

LI Liang

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种注塑管道保温结构
Pipeline insulation construction moulds plastics

Li Liang

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

智能充电桩及充电式立体车库
Intelligent charging stake and rechargeable stereo garage

LI Liang

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种加工中心用油水分离机
Water oil separating machine for machining center

LI Liang

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stabilizing device of saw blade grinding machine

LI Liang

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种耐用型多辐条汽车轮毂
Durable type multi-spoke automobile hub

LI Liang

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

钢筋混凝土构件中预留钢筋自动擦拭装置
Automatic wiping device for reserved steel bar in reinforced concrete member

LI Liang

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种纺车式离线放膜机
Spinning wheel type off-line film pay-off machine

LI Liang

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种纺车式离线放膜机
Membrane machine is put to spinning wheel formula off -line

LI Liang

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种板材张力机
Panel tensioner

LI Liang

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种能够减震的食品包装盒
Can absorbing food package box

LI Liang

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Head structure of numerical-control machine tool

LI Liang

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.705  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Li Liang
  2. He Ning
  3. Han Xiaotao
  4. Cao Quanliang
  5. Zhao Wei

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...