skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 43  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Ngôn ngữ: Chinese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The China wave rise of a civilizational state
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The China wave rise of a civilizational state

Zhang, Weiwei

E-ISBN 1938134001 ; E-ISBN 9781938134005 ; E-ISBN 9781938134012

Toàn văn sẵn có

2
Globalization and localization 3 the Chinese perspective.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalization and localization 3 the Chinese perspective.

Deng, Zhenglai;

E-ISBN 9789814374408 ; E-ISBN 9789814374415 ; E-ISBN 9814374407

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
人權思潮導論
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

人權思潮導論

卓春英主編

E-ISBN 9789866732171

Toàn văn không sẵn có

4
A history of journalism in China, Volume 7 7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A history of journalism in China, Volume 7 7

Fang, Hanqi ;Ma, Ben;

E-ISBN 9789814332316 ; E-ISBN 9789814339162

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
A Confucian constitutional order how China's ancient past can shape its political future
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Confucian constitutional order how China's ancient past can shape its political future

Qing, Jiang

E-ISBN 9780691173573

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Democracy is a good thing essays on politics, society, and culture in contemporary China
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy is a good thing essays on politics, society, and culture in contemporary China

Keping, Yu

E-ISBN 0815796943 ; E-ISBN 9780815701675 ; E-ISBN 9780815796947

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Erotic Photography
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Erotic Photography

Dupouy, Alexandre

E-ISBN 1780420897 ; E-ISBN 9781780420899

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Finance & development, September 2010
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finance & development, September 2010

International Monetary Fund

E-ISBN 1451922310 ; E-ISBN 9781451922318 ; E-ISBN 9781455246564 ; E-ISBN 9781455253586

Toàn văn không sẵn có

9
Finance & development, March 2012.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finance & development, March 2012.

International Monetary Fund

E-ISBN 1451922140 ; E-ISBN 9781451922141 ; E-ISBN 9781463977054 ; E-ISBN 9781463944254

Toàn văn không sẵn có

10
Global technological change from hard technology to soft technology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global technological change from hard technology to soft technology

Jin, Zhouying

E-ISBN 1841509205 ; E-ISBN 9781841503769 ; E-ISBN 9781841509204 ; E-ISBN 9781841504445

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
The thought remolding campaign of the chinese communist party-state 7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The thought remolding campaign of the chinese communist party-state 7

Ping, Hu

E-ISBN 9789048515912 ; E-ISBN 9789089644107

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Chinese business dictionary English-Chinese, Chinese-English.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese business dictionary English-Chinese, Chinese-English.

Sofer, Morry;

E-ISBN 0884003140 ; E-ISBN 9781589797284

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
族群人類學的宏觀探索──臺灣原住民論集
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

族群人類學的宏觀探索──臺灣原住民論集

謝世忠

E-ISBN 9789570169485

Toàn văn không sẵn có

14
Turbulent decade a history of the cultural revolution
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Turbulent decade a history of the cultural revolution

Yan Jiaqi

E-ISBN 0824816951 ; E-ISBN 9780824816957

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
The capital market in China 1-3 A 60-year review (3-volume set)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The capital market in China 1-3 A 60-year review (3-volume set)

Cao, Erjie

E-ISBN 1623200024 ; E-ISBN 1623200059 ; E-ISBN 9781623200022 ; E-ISBN 9781623200039 ; E-ISBN 9781623200046 ; E-ISBN 9781623200053 ; E-ISBN 9781623200596 ; E-ISBN 9781623200602

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
The Columbia anthology of Chinese folk and popular literature
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Columbia anthology of Chinese folk and popular literature

Mair, Victor ; Bender, Mark;

E-ISBN 9780231153126 ; E-ISBN 9780231153133

Toàn văn không sẵn có

17
Chinapedia the first authoritative reference to understanding China.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinapedia the first authoritative reference to understanding China.

Jun, Feng ;Elliott, Jane;

E-ISBN 9789814332156 ; E-ISBN 9789814332545 ; E-ISBN 9814332542

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Foundations of Chinese Psychology: Confucian Social Relations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foundations of Chinese Psychology: Confucian Social Relations

Hwang, Kwang-Kuo

Series ISSN: 1574-0455 ; ISBN: 978-1-4614-1438-4 ; E-ISBN: 978-1-4614-1439-1 ; DOI: 10.1007/978-1-4614-1439-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Social Media in China
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Media in China

Kuang, Wenbo

ISBN: 978-981-13-0913-7 ; E-ISBN: 978-981-13-0914-4 ; DOI: 10.1007/978-981-13-0914-4

Toàn văn không sẵn có

20
Education-at-large student life and activities in singapore 1945-1965
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Education-at-large student life and activities in singapore 1945-1965

Siao See, Teng

E-ISBN 9789814405546 ; E-ISBN 9789814405553 ; E-ISBN 981440554X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 43  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (3)
 2. 2001đến2004  (4)
 3. 2005đến2008  (6)
 4. 2009đến2012  (18)
 5. Sau 2012  (12)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (35)
 2. German  (5)
 3. Arabic  (3)
 4. French  (2)
 5. Portuguese  (1)
 6. Vietnamese  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...