skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 72.786  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Sáng chế xóa Tất cả các phiên bản Chinese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces

Sivadas Sunil

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces

Sivadas Sunil

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces

Thielemann Jens T ; Kavli Tom Oeystein

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACES BASED ON FINGERPRINT SENSOR INPUTS

Pope, Benjamin J ; Jarvis, Daniel W ; Merz, Nicholas G ; Myers, Scott A ; Cretella, Michael A ; Eng, Michael ; Foster, James H ; Gilton, Terry L ; Haggerty, Myra ; Han, Byron B ; Hankey, M. Evans ; Hotelling, Steven P ; Land, Brian R ; Lynch, Stephen Brian ; Meade, Paul ; Sarwar, Mushtaq A ; Ternus, John P ; Thompson, Paul M ; Van Os, Marcel ; Wright, John A

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACE OBJECTS

Nicholas Zambetti N ; Imran Chaudhri I ; Jonathan R. Dascola Jr ; Alan C. Dye Ac ; Christopher Patrick Foss CP ; Aurelio Guzman A ; Chanaka G. Karunamuni CG ; Duncan Robert Kerr Dr ; Stephen O. Lemay So ; Natalia Maric N ; Christopher Wilson C ; Eric Lance Wilson El ; Lawrence Y. Yang Ly ; Gary Ian Butcher GI ; Anton M. Davydov Am ; Dylan Ross Edwards Dr ; Jonathan P. Ive JP ; Zachery Kennedy Z ; Nicholas V. King Nv ; Daniel Trent Preston Dt

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, method, and graphical user interface for manipulating user interfaces based on fingerprint sensor inputs

Pope Benjamin J ; Jarvis Daniel W ; Merz Nicholas G ; Myers Scott A ; Cretella Michael A ; Eng Michael ; Foster James H ; Gilton Terry L ; Haggerty Myra ; Han Byron B ; Hankey M. Evans ; Hotelling Steven P ; Land Brian R ; Llynch Stephen Brian ; Meade Paul ; Sarwar Mushtaq A ; Ternus John P ; Thompson Paul M ; Van Os Marcel ; Wright John A

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power tool user interfaces

Madineni Vikram ; Johnson Joshua Odell ; Leavitt Douglas Fornell ; Bartoszek Jason Christopher ; Ely Sean C

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consistent user interface front end for remote user interfaces

Dees Walter

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

POWER TOOL USER INTERFACES

Bartoszek Jason Christopher ; Madineni Vikram ; Johnson Joshua Odell ; Ely Sean C ; Leavitt Douglas Fornell

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, method, and graphical user interface for manipulating user interfaces based on fingerprint sensor inputs

Han, Byron ; Shepherd, Matthew E ; Chaudhri, Imran A ; Christie, Gregory N ; Coffman, Patrick L ; Federighi, Craig M ; Gamble, Matthew H ; Hughes, Brittany D ; Langoulant, Brendan J ; Marciniak, Craig A ; Pitschel, Donald W ; Schimpf, Daniel O ; Whalley, Andrew R ; Whitney, Christopher R ; Dascola, Jonathan R ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICES, METHODS, AND GRAPHICAL USER INTERFACES FOR ADJUSTING USER INTERFACE OBJECTS

Karunamuni Chanaka G ; King Nicholas V ; Apodaca Gregory M

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Take graphic user interface's highway information service's human -computer interaction device

Wang Gaoshuang

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adjusting user interface element

A.W.Lowit ; M. Hall

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tiltable user interface

Fong, Jeffrey ; Abanami, Thamer ; Van Robb Johnson, Jr

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tiltable user interface

Fong Jeffrey ; Abanami Thamer ; Johnson Jr. Michael Van Robb

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Manipulating user interface objects in a user interface

Zambetti, Nicholas ; Chaudhri, Imran ; Dascola, Jonathan R ; Dye, Alan C ; Foss, Christopher Patrick ; Guzman, Aurelio ; Karunamuni, Chanaka G ; Kerr, Duncan Robert ; Lemay, Stephen O ; Maric, Natalie ; Wilson, Christopher ; Wilson, Eric Lance ; Yang, Lawrence Y ; Butcher, Gary Ian ; King, Nicholas V ; Preston, Daniel Trent ; De Vries, Nathan

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACE OBJECTS WITH MAGNETIC PROPERTIES

Zambetti, Nicholas ; Chaudhri, Imran ; Dascola, Jonathan, R ; Dye, Alan, C ; Foss, Christopher, Patrick ; Guzman, Aurelio ; Karunamuni, Chanaka, G ; Kerr, Duncan, Robert ; Wilson, Christopher ; Wilson, Eric, Lance ; Yang, Lawrence, Y ; Butcher, Gary, Ian ; De Vries, Nathan ; Ive, Jonathan P

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Manipulating user interface objects in a user interface

Zambetti, Nicholas ; Chaudhri, Imran ; Dascola, Jonathan R ; Dye, Alan C ; Foss, Christopher Patrick ; Guzman, Aurelio ; Karunamuni, Chanaka G ; Kerr, Duncan Robert ; Lemay, Stephen O ; Maric, Natalie ; Wilson, Christopher ; Wilson, Eric Lance ; Yang, Lawrence Jun-Bo ; Butcher, Gary Ian ; King, Nicholas V ; Preston, Daniel Trent

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE OBJECT MANIPULATIONS IN A USER INTERFACE

Nicholas Zambetti N ; Imran Chaudhri I ; Jonathan R. Dascola Jr ; Alan C. Dye Ac ; Christopher Patrick Foss CP ; Aurelio Guzman A ; Chanaka G. Karunamuni CG ; Duncan Robert Kerr Dr ; Stephen O. Lemay So ; Natalia Maric N ; Christopher Wilson C ; Eric Lance Wilson El ; Lawrence Y. Yang Ly ; Gary Ian Butcher GI ; Jonathan P. Ive JP

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACES BASED ON FINGERPRINT SENSOR INPUTS

Han Byron B ; Shepherd Matthew E ; Chaudhri Imran ; Christie Gregory ; Coffman Patrick L ; Federighi Craig M ; Gamble Matthew H ; Hughes Brittany D ; Langoulant Brendan J ; Marciniak Craig A ; Pitschel Donald W ; Schimpf Daniel O ; Whalley Andrew R ; Whitney Christopher R ; Dascola Jonathan R ; Yang Lawrence

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 72.786  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (36)
 2. 1998đến2002  (61)
 3. 2003đến2007  (1.981)
 4. 2008đến2013  (24.889)
 5. Sau 2013  (45.819)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (67.225)
 2. French  (3.617)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chaudhri, Imran
 2. Yang, Lawrence Y
 3. Chaudhri Imran
 4. Dye, Alan C
 5. Lemay, Stephen O

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...